יום האישה הבינלאומי

בין אוספי הארכיון הציוני המרכזי שמור אוסף מרהיב ביופיו של כרזות ושל כרוזים מלפני קום המדינה וגם מהשנים שלאחר מכן. הכרזות והכרוזים התפרסמו על עמודי מודעות בחוצות העיר, ובעזרתם הועברו מסרים וידיעות לקהל הרחב. הם עסקו בנושאים שונים כמו: ציונות, התיישבות, ביטחון, אמנות, תיאטרון, בריאות ועוד.

 

בראשית המאה העשרים החלו לציין את "יום האישה הבינלאומי" במקומות שונים. יום זה, שהוקדש לפועלות, נקרא בתחילה "יום הפועלת", וצוין על ידי חוגים סוציאליסטיים ברחבי העולם. קבוצות נשים רצו לקדם באמצעותו את רעיון שוויון הזכויות לנשים ואת הצורך בתנאי העסקה הולמים. "יום האישה" אף נקבע כחג רשמי בברית המועצות. בשנת 1977 החלו לציין את "יום האישה" גם במערב, לאחר שהעצרת הכללית של האו"ם קבעה את ה- 8 במרץ כ"יום זכויות הנשים והשלום הבינלאומי". אופיו הסוציאליסטי של החג השתנה במקצת, וכיום החגיגות של יום זה מתמקדות בהדגשת הישגי הנשים בתחומים שונים. הכרזות שלפניכם עוסקות בדמות האישה הפועלת והעובדת.