תכנית ירושלים

 
>> כרזה, המציגה את "תוכנית ירושלים". התכנית מגדירה את מטרות התנועה הציונית, כפי שנוסחו בקונגרס הציוני העולמי ה-23, ואושרו מחדש לאחר איחוד ירושלים במלחמת ששת הימים בקונגרס הציוני העולמי ה-27.
ירושלים, יוני 1968
ארכיון הנהלת ההסתדרות הציונית KRA\3446