ארכיון הרצל

הצצה למסמכים נדירים מארכיון הרצל: תעודות אישיות שונות, טיוטת אלטנוילנד, ועוד
תצלומים מחיי הרצל משפחתו
מכתביו העיתונאיים של הרצל
שני אנשי הרוח התגוררו שנים באותו רחוב, אולם קיימו קשר ישיר רק פעם אחת.