מבצע השבת דרכונים

תאריך פרסום

הארכיון הציוני המרכזי הוא הארכיון ההיסטורי של התנועה הציונית שמאגד בין כתליו את ההיסטוריה של התנועה הציונית מראשיתה ועד הקמתה של מדינת ישראל. בארכיון שמורים דרכונים, חלקם הגדול שייכים ליוצאי ארצות צפון אפריקה ובמיוחד ליוצאי מרוקו שעלו לארץ בין השנים 1956 - 1962.

 
לבקשת הסוכנות היהודית, נערך הארכיון החל מאוקטובר 2013 לטיפול מחודש בבקשות לאיתור דרכונים של עולים שעלו מצפון אפריקה בשנות ה- 50 וה- 60 של המאה הקודמת. רשימת בעלי הדרכונים מוצגת באתר של ההסתדרות הציונית, ומאפשרת לבעל הדרכון או לקרוב משפחתו מדרגה ראשונה לחפש את שמו.
 
אם יימצא השם המבוקש, אפשר לפנות אל הארכיון הציוני המרכזי באמצעות הטופס המקוון בבקשה להחזרת הדרכון. אנא בדקו אם שם המשפחה שלכם או של מי מקרוביכם מופיע באחת מהרשימות. אם כן, הנכם מוזמנים למלא את הטופס המקוון. אם השם אינו מופיע, לא קיים דרכון על שם זה בארכיון הציוני ולכן אין למלא הטופס.
 
הפונים יידרשו להמציא מסמכים אישיים, המוכיחים את הקִרבה לבעל הדרכון.