מאוספי הארכיון
ירושלים: גיליון רפואי
תערוכה ייחודית על תולדות הרפואה בירושלים מוצגת במוזיאון מגדל דוד, בליווי פריטים שהושאלו מהארכיון הציוני
ציר זמן ציוני
סקירת אירועים מכוננים בתולדות התנועה הציונית, ההתיישבות, קליטת העלייה ושנותיה הראשונות של מדינת ישראל.
מדפדפים באלבום ההיסטורי
ספרי תורה
תמונות היסטוריות מאירועים שונים שמופיעים בהן ספרי תורה