מדור עיתונות היסטורית
עיתון דבר
הצצה אל אוסף העיתונות של הארכיון הציוני המרכזי
אוסף דברי הדפוס: לוחות שנה
לוחות שנה
מדפדפים באלבום ההיסטורי
חג הסוכות
תמונות מחג הסוכות ומההכנות לחג - שוק ארבעת המינים ובניית הסוכות