מאוספי הארכיון
"מתוך ביטחון בצור ישראל"
דוד בן גוריון כותב לאלכס ביין על חבלי הלידה של הכרזת העצמאות
ציר זמן ציוני
מאירועי השבוע:
דוד בן-גוריון מכריז על הקמת מדינת ישראל. מדינות ערב מאיימות בפלישה.
מבט מקרוב
בעקבות הילדים האבודים
על ארגונים יהודיים שפעלו להחזיר יתומים אל חיק העם היהודי לאחר השואה
אוספים גרפיים
יערות
מדפדפים האלבום ההיסטורי
בולים ליום העצמאות
בולי קק"ל שהונפקו לציון חגיגות יום העצמאות של מדינת ישראל