תנאי שימוש

תנאי שימוש באוספים באמצעות האתר

 
 • מאגר המידע והחומר הסרוק המופיע באתר הארכיון הציוני המרכזי פתוח לכל.

    

 • אין להפיץ, להוציא לאור, להציג או לפרסם את תוכן האתר ללא קבלת רשות מאת הארכיון.

   

 • השימוש במקורות הארכיון כפוף לכל המגבלות של שמירה על זכויות יוצרים ועל צנעת הפרט הקבועים בחוק. קבלת רשות לעיין בחומר מאוספי הארכיון אינה מקנה זכות לפרסמו אלא בהתאם לתנאים הקבועים בחוק. 
    
 • אין להפיץ, להוציא לאור, להציג או לפרסם חומר מאוספי הארכיון ללא הסכמה מראש ובכתב מן הארכיון.
    
 • לקבלת רשות מן הארכיון יש לבחור ולמלא את הטופס המתאים ולשלחו לארכיון הציוני (cza@wzo.org.il): 

 

1.   שימוש מסחרי ופרסום מסמכים, תצלומים, כרזות, כרוזים, מפות, פריטים מוזיאליים, פריטים קוליים וחומר גניאולוגי :  

      שימוש מסחרי ופרסום.pdf

2.   שימוש מחקרי בתיק תיעוד:  שימוש מחקרי בתיק תיעוד.pdf

3.   שימוש מחקרי פרטי: שימוש מחקרי פרטי.pdf 

   

 • יש לתת את הקרדיט לארכיון הציוני בכל פרסום באמצעות הכיתוב "מתוך אוספי הארכיון הציוני המרכזי, ירושלים".

    

 • המשתמש רשאי לעשות שימוש הוגן בחומר לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר תוך ציון מקור המידע והפנייה מדויקת לסימולו של הפריט, דהיינו - חטיבה ומספר הפריט, התיק, המפה, התצלום, הכרוז או הכרזה. דוגמא: 
  •      מפה -  KL5M\5612

        תצלום – PHG\1000017

        כרוז – KRU\18

        כרזה – KRA\17

        תיק*- S25\5927

      *אם צוינו פריטים מיוחדים מתוך תיק (תעודה, מפה, כרוז, כרזה, תצלום) יש לצטטם כבדוגמא הבאה:

       תעודה מתוך תיק: S25\5927-1t

       מפה מתוך תיק: S25\5927-1m

       כרוז מתוך תיק: S25\5927-1kru

       כרזה מתוך תיק: S25\5927-1kra

       תצלום מתוך תיק: S25\5927-1p

    

 • יש להמציא לספריית הארכיון הציוני בחינם, עותק אחד, מודפס או דיגיטאלי,  מן הפרסום המבוסס על החומר השמור בארכיון הציוני.
  •