תודות

הארכיון הציוני המרכזי מבקש להודות למר מתי דרובלס על היוזמה להקמת האתר החדש ולהנהלת ההסתדרות הציונית העולמית, שסייעה לנו במימוש הרעיון ובהפיכתו למציאות. יבואו על הברכה גם כל מי שעזרו לתכנן ולהקים את האתר, ונציין במיוחד את תרומת לל"ן - מחלקת המחשוב של הסוכנות היהודית – בליווי הפרויקט מאז תחילתו.  
במשך השנים סייעו מספר ארגונים ואנשים לארכיון להוציא לפועל את התכניות למחשוב ולדיגיטציה של החומר הארכיוני, המשמש כבסיס לאתר. אנו מוקירים במיוחד את הסיוע הנדיב, שקיבלנו מהארגונים ומהאנשים הבאים:
 
·       ההסתדרות הציונית העולמית
·       הסוכנות היהודית
·       קרן קיימת לישראל
·       קרן היסוד
·       מחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית
·       הקונגרס היהודי העולמי
·       אוניברסיטת הרווארד -המחלקה היהודית והספרייה האוניברסיטאית
·       ועידת התביעות -The Conference on Jewish Material Claims Against Germany   
·       מוזיאון השואה, וושינגטון, ארצות הברית - The United States Holocaust Museum
·       יד הנדיב
·       ג'ורג' בלומנטל
·       משרד ראש הממשלה
 

 

ברצוננו להודות על שיתוף הפעולה והסיוע בפרויקטים שונים גם לארגונים ולאנשים הבאים:
  
·         משפחת שטרן
·         חברת "אדמתי"
·         העמותה לזכרם של מכס י. בודנהיימר וחנה הנריטה בודנהיימר
·         האפוטרופוס הכללי
·         התאחדות יוצאי צ'כוסלובקיה
·         הפדרציה הספרדית
·         גנזך המדינה
·         מנפרד אנסון ז"ל
 
אתר זה נעזר בציטוטים רבים מספרי תולדות הציונות של מרדכי נאור ובמיוחד מהספר הציונות. מאה השנים הראשונות. מבואות, תאריכון, תעודות ומושגים בהוצאת הספרייה הציונית על-יד ההסתדרות הציונית העולמית, ירושלים, תשנ"ז 1997.