שימור ארכיון הרצל

הארכיון הציו​ני המרכזי בשיתוף עם המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
 
 

הארכיון הציוני המרכזי והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל החלו בפרויקט משותף לשימור ארכיון תיאודור הרצל. בשלב ראשון איתרה אוצרת ארכיון הרצל סוזן ברנס את המסמכים, את הספרים ואת יצירות האמנות, שנדרשת התערבות של משמר כדי להבטיח את השתמרותם לדורות. בימים אלה גויסו במיוחד לפרויקט משמרים מקצועיים, שעוסקים במלאכה, לצידו של רמי סלאמה, מנהל מעבדת השימור בארכיון הציוני ובפיקוחו. 

בחודשים הקרובים נלווה את הפרויקט בהצצה לתהליך השימור של תעודות נבחרות.


בארכיון הרצל שמורים כ-30,000 מסמכים, הקשורים באישיותו של הרצל, בלבטיו בחלומותיו, בתוכניותיו ובאכזבותיו. ההתכתבויות, הנאומים, המחזות, היומנים והפתקים מספרים עליו כאדם, על משפחתו ועל פעילותו כמנהיג פוליטי עם ראשית הציונות.


ד"ר יגאל סתרי, מנהל הארכיון הציוני המרכזי

עמרי שלמון, מנכ"ל המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
>> | גילויים חדשים על הפרוכת של הרצל


>> | יומן חסר עמוד שִדרה: שימור יומני הרצל>> | שבעה כוכבים מוזהבים: שימור מכתב של הרצל עם הצעתו לדגל התנועה הציונית>> | "למה העשירים קמצנים יו​תר במתן תרומות?": שימור פתקאות עם הגיגים ומחשבות של הרצל​

הכנות לשטיפה: המשמרת מוודאת שהדיו לא מתמוסס בציור ובחתימת האומן.

>> | אמבטיה לציו​ר: שימור ציור של הקונגרס הציוני השני בבזל​​


הרצל ליד שולחן הכתיבה יחד עם ילדיו פאולינה, טרודה והנס. מארכיון ליאון קלנר. (A74\27-7p)

>> | סודות הכתיבה של הרצל: שימור הספר "אלטנוילנד"


PHG1019916.jpg

>> | הרצל ילד טוב: שימור מכתב שכתב לאביו​
 

>> | מסעות הדרכון: שימור הפספורט של הרצל


​​​​​​​​​​