מה בתוכנית?

 


התוכנייה עם סדר היום ונוהלי הקונגרס הציוני הראשון לאחר השימור.​ (H1\748)​
​​​​התוכנייה עם סדר היום ונוהלי הקונגרס הציוני הראשון שהתכנס בבאזל, 31-29 באוגוסט 1897, 

לאחר השימור.​ (H1\748)​"קשה להפריז בחשיבותו של הקונגרס הציוני הראשון, שהתכנס בסוף אוגוסט 1897, במהלכו אושרה "תוכנית באזל", ובעקבותיו ביטא הרצל את רגשותיו האופטימיים, וכתב ביומנו את המשפט ההיסטורי: "בבאזל ייסדתי את מדינת היהודים".


הפעם אתייחס לתוכנייה של הקונגרס, שעותקים אחדים ממנה שמורים בארכיון תיאודור הרצל. היא פורסמה מבעוד מועד ב"די-וולט", השבועון שייסד הרצל שלושה חודשים לפני הקונגרס, וחולקה למשתתפיו. היא כוללת גם את נוהלי הקונגרס (תקנות), וכך יכלו מאות הצירים, הצופים והעיתונאים, שנאספו באולם מכ-20 מדינות, ללמוד ממנה על הנושאים לדיון ועל סדר הדוברים בשלושת ימי הקונגרס. בארכיון שמורה גם מודעה עם התוכנייה, שהוכנה למועד המקורי של הכינוס שהיה אמור להתקיים במינכן (27-25 באוגוסט), וגם טיוטה עם הערות לנוהלי הקונגרס בכתב ידו של הרצל, אך לתוכנייה המודפסת, זו שאחזו בה הנוכחים באולם בעת דיוני הקונגרס עצמו, יש ערך מיוחד.


הדף היה מקופל לארבע, כך שיתאים לכיס הפנימי של המקטורן. אני רוצה להאמין שהייתה זו התוכנייה האישית של הרצל, שבעזרתה ניהל את הקונגרס. מי עוד מהמשתתפים ביקש לתעד את חוויית האירוע המכונן ושמר את העותקים הנוספים של התוכנייה כמזכרת? העברתם לארכיון למִשמרת נצח למען הדורות הבאים היא תרומה גדולה לתיעוד האירוע ולהעברת הלפיד. אנו בארכיון הציוני שמחים על הזכות שנפלה לידנו לשמור את התעודה בתנאים מיטביים." 


​ד"ר יגאל סתרי, מנהל הארכיון הציוני המרכזי

 

תמונות הצירים שהשתתפו בקונגרס הציוני הראשון (PHG\1002911)
קולאז' תמונות הצירים שהשתתפו בקונגרס הציוני הראשון, הרצל במרכז (PHG\1002911)


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~​


הרצל רצה, שהקונגרס הציוני הראשון יהדהד כאירוע מכונן, ופעל ליצירת הד נרחב לקראתו במישור הפנים יהודי ובמישור הבינלאומי. התוכנייה עם סדר היום של הקונגרס ונוהליו, שגם פורסמו מראש, הם ביטוי לכך.​


על הפרק עמדו לדיון שבעה נושאים, שנפרשו על פני שלושת ימי הקונגרס, שני מושבים ארוכים בכל יום, מהשעה 9:00 בבוקר ושוב מהשעה 15:00. המושב הראשון נפתח על ידי "זקן הצירים". בפרוטוקל הקונגרס דווח שהיה זה  קרל ליפא, מוותיקי "חובבי ציון" ברומניה. אחריו נאם ד"ר תיאודור הרצל, ולפני שהחלו לדון בסעיפים, בחרו את מזכירות נשיאות הקונגרס. במהלך היום הראשון דנו על פי התוכנית בשלושה נושאים: ד"ר מכס נורדאו סקר את מצבם הכללי של היהודים, ד"ר נתן בירנבוים וד"ר דוד פברשטיין דיברו על ביסוס התוכנית הציונית, ועורך הדין ד"ר מכס בודנהיימר דיבר על ההסתדרות הציונית, כולל היבטים של כלכלה ותעמולה. ליום הבא תוכננו דברים של ד"ר משה שנירר על ההתיישבות בארץ ישראל ושל ד"ר מנחם אהרנפרייז על הספרות העברית. דיוני היום השלישי הוקדשו לקונגרס הבא, לבחירת הלשכה שתטפל בו, לסיכומים ולהחלטות. באי הקונגרס הוזמנו לכתוב למרצים ולבקש מראש זכות תגובה לנושאי הדיון, ובתוכנייה פורסמו כתובותיהם ברחבי אירופה – בפריז, בברלין, בציריך, בקלן, בווינה ובדיאקובר. כתובת המגורים, לא אי-מיילים...

 

תוכניית הקונגרס פורסמה וחולקה מראש כחלק מהתעמולה לקראתו, ומפורטים בה גם נוהלי הרישום למשתתפי הקונגרס ולשומעים, שרצו לקחת בו חלק, וכן הנחיות למרצים ולדוברים: משך ההרצאה לא יעלה על חצי שעה, ולכל דובר יוקצו עד עשר דקות לתגובה. רבים ביקשו לממש את זכותם להגיב ולקחת חלק בדיון בנושאי ההרצאות, כך שהתוכנייה לא משקפת במלואם את מהלך הדיונים.


התוכנייה עם רצועות סלוטייפ שהודבקו בעברהתוכנייה ללא הסלוטייפ לפני ניקוי כתמי הדבק​

התוכנייה עם נוהלי הקונגרס בשלבי השימור. מימין: עם רצועות נייר הדבק (סלוטייפ) שהודבקו בעבר. משמאל: לפני ניקוי כתמי הדבק​. שאריות של טיפת משקה נראים בסמוך לסעיף מס' 5.


בכל אחד משלושת עותקי התוכנייה, השמורים בארכיון ניכרים סימני ההתיישנות והשחיקה מאז שאחזו בה באי הקונגרס. באחת מהן ניתן להבחין בסימני הקיפול כדי להכניסה לכיס, וגם בכתם, שהותירה טיפת המשקה מההפסקה. קל להבחין בכתמי הצבע, שנוצרו מתחת לנייר הדבק (סלוטייפ) שהודבק בעבר כדי לחבר בין הקרעים – שיטה שהיתה מקובלת בעבר, אך התברר שהיא מזיקה לנייר. משמרת הנייר ניגשה לטפל בתוכנייה בזהירות וברגישות כדי לנקות ולהסיר מפגעים, להדביק מחדש את הקרעים ולייצב את הנייר כדי לשומרו לדורות הבאים.

 

תחילה היא הסירה את רצועות הסלוטייפ עם אצטון, ובעזרת סכין מנתחים עדינה (סקלפל) קילפה את שאריות הדבק. לצורך ניקוי הכתמים, שנוצרו עקב חדירת הדבק לסיבי הנייר והתחמצנותו, היא שפשפה את הכתמים בצמר גפן טבול במסיר שומנים, ובאמצעות נייר סופג ספגה את הלכלוך. על פעולה זו נדרשה לחזור פעמים רבות עד לקבלת התוצאה הרצויה, והיא בוצעה מתחת למנדף - מערכת ייעודית לסינון אוויר ולסילוק רעלים וריחות, השואבת החוצה את אדי הכימיקלים תוך כדי מלאכת הניקוי. כדי לעצור את ההתפוררות בשולי הדף היא מילאה וחיזקה את הפינות והקיפולים לאורך הדף ובמרכזו בנייר יפני עדין. בעזרת ממיס שומנים ונייר סופג מסירים את הכתמים שנוצרו מהמגע עם הדבקבעזרת ממיס שומנים ונייר סופג מסירים את הכתמים שנוצרו מהמגע עם הדבק

מתחת למנדף: בעזרת ממיס שומנים ונייר סופג מסירים את הכתמים שנוצרו מהמגע עם הדבק.​


התוכנייה אחרי ניקוי ותיקון הקרעים

התוכנייה אחרי ניקוי ותיקון הקרעים. בחלק הזה הודפסו כתובות המגורים של הנואמים בקונגרס​ ליצירת קשר​.
 
~ ​פורסם ב- 18.8.2022​​​​​​ ~

​​​​​​​​​​​​​​​​