מאגרי מידע גנאלוגיים

מאגר הנתונים והתיקים של המדור לחיפוש קרובים של הסוכנות היהודית
עיתונים וכתבי עת שפורסמו בארץ ישראל, במדינת ישראל ובחו"ל, המכילים מידע גנאלוגי
כרטסות של הסוכנות היהודית ותיקים אישיים של מועמדים לעלייה ושל עולים לארץ ישראל/מדינת ישראל
הארכיון ההיסטורי של המחלקה לעליית ילדים ונוער
ישנם שלושה מאגרים עיקריים העוסקים בעליה הליגאלית: פנקסי רשימות עולים, כרטסות ותיקים אישיים של עולים ומועמדים לעלייה וכרטסת עולים של המדור הסטטיסטי של המחלקה לעלייה של הסוכנות היהודית
רשימות של נוסעים שהפליגו באוניות הבלתי לגאליות
ארכיון מחנות גולי קפריסין בין השנים 1949-1947
תיקי התכתבות כללית של לשכות הגיוס והשחרור של הסוכנות היהודית, ירושלים, תל אביב וחיפה
פנקסים של מפקד יהודי ירושלים שנערך ע"י הבריטים לפני מלחמת העולם השנייה, בספטמבר 1939
כרטסות של המשרדים הארץ ישראליים
פנקסי רשימות עולים לארץ ישראל/מדינת ישראל בין השנים 1974-1919
כרטסת עולים של המדור הסטטיסטי של המחלקה לעלייה של הסוכנות היהודית
ארכיונים פרטיים של אישים שפעלו למען הציונות
ארכיונים נוספים המכילים מאגרי מידע גנאלוגי