גיוס לצבא הבריטי

  צעדת גיוס לצבא הבריטי (PHG\107291)
 
המתגייסים לצבא הבריטי בתקופת מלחמת העולם השנייה
בארכיון הציוני שמורים תיקי התכתבות כללית של לשכות הגיוס והשחרור של הסוכנות היהודית, ירושלים, תל אביב וחיפה (S37).
תיקים אלה, המתייחסים לתקופה 1947-1940, מכילים התכתבות המקיפה את כל הנושאים הקשורים לגיוס וגם רשימות רבות של מגוייסים.
 
התיקים מסודרים על פי השתייכות ללשכת הגיוס המקומית בתל אביב, ירושלים, פתח- תקווה, חיפה, רמת גן, ראשון לציון, בני ברק, חדרה ונתניה. חשוב שחוקר המחפש את שורשי משפחתו יידע היכן התגורר מושא חיפושיו. רוב התיקים הם בעברית.
 
כרטסת לשכות הגיוס
במסגרת פרויקט סריקת המאגרים הגנאלוגיים של הארכיון הציוני, נסרקה כרטסת שמית המונה מעל 25,000 רשומות של לשכות הגיוס של הסוכנות היהודית.
  
 
לשכת הגיוס של הצבא הבריטי (PHG\1072906 )גיוס סטודנטים מהאוניברסיטה העברית ומאקדמיית המשפט הממשלתית, 1941 (S25\8957-5) כרוז הקורא לישוב היהודי בפלשתינה להתגייס לצבא הבריטי (KRA1336)
הגבלות עיון
תיקים אישיים סגורים לעיון מטעמי צנעת הפרט. כמו כן, לא ניתן לעיין בתיקים המכילים התכתבות אישית אודות מגוייסים שהמסמך האחרון בהם נוצר לפני פחות מ- 70 שנה.  
 
רשימת התיקים של ארכיון לשכות הגיוס של הסוכנות היהודית נגישה באתר זה.
 
בני משפחה המעוניינים לעיין בתיק אישי יוכלו לפנות אל המדור לחקר המשפחה לפי ההנחיות שמצויות בדף המידע של המדור לחקר המשפחה.
 
תיקים אישיים של המועמדים לגיוס ושל המתגייסים (S25)
המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית התכתבה עם המועמדים לגיוס ועם המתגייסים בפועל בשנות ה-40. תיקים אלה, המסודרים לפי סדר א"ב, נגישים לציבור.
תיקים אישיים סגורים לעיון מטעמי צנעת הפרט. לא ניתן לעיין בתיקים הכוללים התכתבות אישית אודות מגוייסים שהמסמך האחרון בהם נוצר לפני פחות מ- 70 שנה.
 
בני משפחה המעוניינים לעיין בתיק אישי יוכלו לפנות אל המדור לחקר המשפחה לפי ההנחיות שמצויות בדף המידע של המדור לחקר המשפחה