משרדים ארץ-ישראלים

 

 

המשרד הארץ המשרד הארץ ישראלי בטרייסט, 1925 (PHG\1006662)
 
כרטסות של המשרדים הארץ הישראליים
בארכיון הציוני המרכזי שמורות כרטסות שונות של המשרדים הארץ ישראליים.
המשרדים הארץ ישראליים שימשו כנציגויות/משרדים מקומיים של המחלקה לעלייה של הסוכנות היהודית בארצות שונות.
הכרטסות השמיות נוצרו במהלך פעילות המשרדים הארץ ישראליים ושימשו את עובדיהם.
המועמדים לעלייה פנו אל משרדים אלה באזור מגוריהם ומסרו פרטים על עצמם ומשפחתם.
 
   המשרד הארץ ישראלי בברלין, 1935 (PHG\1006784)אישור עליה מ- 17.10.1924, המשרד הארץ ישראלי, ברלין                                     כרטסת המשרד הארץ ישראלי בוארשה, 1935 (PHG\1006790)

 

  • כרטסות ושאלונים של משרדי הסוכנות בפריס  (L10C)  1949-1969
  • כרטסת ושאלונים של עולים מאיטליה, רומא (L16C) 1945-1947
  • כרטסת העולים של המשרד הארץ ישראלי בריגה, לטביה (L21C) 1920-1939
  • כרטסת של עולי תימן (S120C) 1948-1950

במסגרת פרויקט סריקת המאגרים הגנאלוגיים של הארכיון הציוני נסרקו הכרטסות ושאלוני העולים.  

הכרטסות  אינן נגישות לציבור מטעמי צנעת הפרט.