מחירון

 

שירותים שאפשר להזמין מהארכיון באמצעות הדואר האלקטרוני
  
השירות
העלות
הערות
קבלת העתקים של תיקים סרוקים שלמים או מסמכים מסוימים בתיק סרוק (עותק עבודה בלבד)
1.5 ₪ לעמוד + דמי טיפול בסך 40 ש"ח
חובה לציין את הסימול המדויק של התיק או של המסמך
איתור של עד שלושה מסמכים מתיקים שאינם סרוקים לשימוש כעותק עבודה בלבד (ולא לפרסום)
180 ש"ח
חובה לציין את הסימול המדויק של התיקים (שירות זה יינתן רק במקרים מיוחדים)
קבלת עותק דיגיטלי של תצלומים, של מפות, של כרזות ושל כרוזים (עותק עבודה בלבד)
בהתאם לסוג הפריט
יש לשלוח אימייל למדור המתאים באמצעות האתר
 
 
שירותים למבקר בארכיון לצרכי עבודה
 
השירות
העלות
הערות
צילום דיגיטלי של מסמך (עותק עבודה בלבד)
ללא תשלום
הצילום יתבצע על ידי המבקר.
הדפסת מסמך דיגיטלי (עותק עבודה בלבד)​ 0.90 אגורות לעמוד​ ​תתבצע על ידי המבקר, והתשלום הוא בכרטיס אשראי בלבד.
קבלת העתק מודפס של מסמך שאינו סרוק
1 ₪ לעמוד
הזמנה באמצעות טופס באולם הקריאה
קבלת העתק של מסמך סרוק (מודפס או במייל)
1.5 ₪ לעמוד + 40 ₪ דמי טיפול
הזמנה באמצעות טופס באולם הקריאה
החיוב בדמי הטיפול ייעשה להזמנה של 50 עמודים ומעלה.
קבלת עותק מודפס של תצלום, של כרזה או של מפה בגודל A4 (עותק עבודה בלבד)
10 ש"ח
 
קבלת עותק דיגיטלי של תצלום, של כרזה או של מפה במייל או על תקליטור (עותק עבודה בלבד)
50 ש"ח
ברזולוציה של עד 72 DPI
 
 
שירותים למבקר בארכיון לצרכי פרסום
 
קבלת עותק דיגיטלי של מסמך, של תצלום, של כרזה או של מפה (במייל או על תקליטור) לפרסום
120 ש"ח
הנחה תינתן לפי מטרת הפרסום ולפי כמות בהתאם לתקנון הארכיון. להזמנה יש לפנות ישירות למדור המתאים.
 

 

 

שירותי המדור לחקר המשפחה
 

 

פנייה לאיתור תיעוד על קרובי משפחה במאגרי חקר המשפחה
200 ש"ח
מידע נוסף על השירות אפשר למצוא בתגית חקר משפחה

 

 

​