מחירוןמסמכים
השירות
העלות
הערות
צילום דיגיטלי של מסמך לא סרוק על ידי החוקר
ללא תשלום
 
צילום דיגיטלי של מסמך סרוק (צילום מסך) על ידי החוקר
ללא תשלום
 
הזמנת עותק נייר של מסמך לא סרוק
1 ₪ לעמוד
 
הזמנת מסמך סרוק למייל
1.5 ₪ לעמוד*
* הזמנה של יותר מ- 20 עמודים תחויב בדמי טיפול בסך 50 ₪.

הזמנת​ תיק סרוק

50 ש"ח

לכל 10 תיקים

אישור (חותמת) נאמן למקור
50 ₪ לעמוד
 
משלוח ב​דואר
20 ₪  ($10 לחו"ל)
עד 100 עמודים בכל מעטפה. על החוקר לרשום בעצמו את כתובתו על המעטפה.
מסמך לפרסום
120 ₪
על החוקר לפנות במייל למנהל המדור הרלוונטי.

 
מפה, תצלום כרזה
השירות
העלות
הערות
קבלת עותק מודפס בגודל A4 (שחור/לבן)
10 ₪ לעמוד
 
שירותי סריקה של חומר גרפי
100-40 ש"ח
על החוקר לפנות במייל למנהל המדור. גודל פיזי חריג יתומחר בהתאם לקביעת בית הדפוס.
קבלת עותק דיגיטלי במייל
40 ₪ לחוקר
 
10 ₪ לסטודנט*
סריקה קיימת באיכות הנוכחית. לקבלת איכות שונה על החוקר לפנות למנהלי המדורים.
*בהצגת תעודת סטודנט
קבלת עותק דיגיטלי לצורך תיק תיעוד או פרסום
120 ₪
על החוקר לקבל מראש אישור מראש מהנהלת הארכיון
 

   * אגרת השימוש תקפה עבור שימוש אחד בפריט

   * המחירון בתוקף מיום 13.12.2020


​​​​​​​​