מחירוןמסמכים
השירות
העלות
הערות
צילום דיגיטלי של מסמך לא סרוק על ידי החוקר
ללא תשלום
 
צילום דיגיטלי של מסמך סרוק (צילום מסך) על ידי החוקר
ללא תשלום
 

הזמנת​ תיק סרוק

80 ש"ח

לכל הזמנה של עד 10 תיקים

* חוקר רשאי להזמין עד 10 תיקים

  בחודש

אישור (חותמת) נאמן למקור
50 ₪ לעמוד
 
מסמך לפרסום
120 ₪
על החוקר לפנות במייל למנהל המדור הרלוונטי.

 
מפה, תצלום כרזה
השירות
העלות
הערות
קבלת עותק מודפס בגודל A4 (שחור/לבן)
10 ₪ לעמוד
 
שירותי סריקה של חומר גרפי
100-40 ש"ח
על החוקר לפנות במייל למנהל המדור. גודל פיזי חריג יתומחר בהתאם לקביעת בית הדפוס.
קבלת עותק דיגיטלי במייל
40 ₪ לחוקר
 
10 ₪ לסטודנט*
סריקה קיימת באיכות הנוכחית. לקבלת איכות שונה על החוקר לפנות למנהלי המדורים.
*בהצגת תעודת סטודנט
קבלת עותק דיגיטלי לצורך תיק תיעוד או פרסום
120 ₪
על החוקר לקבל מראש אישור מראש מהנהלת הארכיון
 

   * אגרת השימוש תקפה עבור שימוש אחד בפריט

   * המחירון בתוקף מיום 1.7.2023


​​​​​​​​​​