המדור לחקר המשפחה

הארכיון הציוני המרכזי מחזיק ברשותו מאגרים גנאלוגיים שונים, המאפשרים למצוא תיעוד משפחתי. המדור לחקר המשפחה מרכז פניות מאנשים הרוצים למצוא מידע על אדם או על משפחה, ועורך את החיפוש במאגרים השונים תמורת תשלום.
במידה ונמצא תיעוד משפחתי הסגור לעיון בגלל צנעת הפרט, על קרוב המשפחה להגיע לארכיון ולחתום על טופס בכדי שיוכל לעיין בתיק הרלוונטי.
 
 

מאגרי מידע גנאלוגיים

מידע על מאגרי המידע השונים הנמצאים בארכיון הציוני

 

 

 
 

 

מידע מפורט בנוגע לשירות הניתן במדור לחקר המשפחה
דרכונים שנמצאו בגניזה של הסוכנות היהודית הועברו לארכיון הציוני בצירוף רשימה שמית. ניתן לפנות לארכיון בבקשה להחזרת הדרכון
טפסים למילוי לפני הגשת בקשה לאיתור קרוב/קרובי משפחה