המדור לחקר המשפחה

בארכיון הציוני המרכזי שמורים מאגרים גנאלוגיים שונים, המאפשרים לאתר תיעוד על אודות אנשים ומשפחות. המדור לחקר המשפחה מקבל פניות מכל אדם המעוניין לחפש מידע על בני משפחתו או קרוביו. השירות כרוך בתשלום דמי טיפול. מומלץ מאוד לעיין במידע המפורט על כל אחד מהמאגרים הגנאלוגיים לפני מילוי הטופס.
 
_________________________________________________________________________________________

 מאגרי מידע גנאלוגיים

מידע על מאגרי המידע השונים הנמצאים בארכיון הציוני

 

 
  
מידע מפורט בנוגע לשירות הניתן במדור לחקר המשפחה
דרכונים שנמצאו בגניזה של הסוכנות היהודית הועברו לארכיון הציוני בצירוף רשימה שמית. ניתן לפנות לארכיון בבקשה להחזרת הדרכון