עליית הנוער

ילדי עליית הנוער במוסד "אהבה" בעבודה (PHRS\1438190)
 
בארכיון הציוני המרכזי שמור הארכיון ההיסטורי של המחלקה לעליית ילדים ונוער בו שמורים כ-15,000 תיקים של לשכת עליית הנוער בירושלים מן השנים 1972-1932. מטרת גוף זה, שנוסד בשנת 1933, היה לסייע בעליית נוער לארץ ישראל.
ארכיון עליית הנוער כולל שני סוגים של תיקים שעשויים לשמש את החוקר בתחום שורשי משפחתו:
  • תיקים הכוללים התכתבות אישית אודות ילדים מסוימים.
  • תיקים אישיים מעטים. חלק הארי של התיקים האישיים של חניכי עליית הנוער שמורים במגנזה הכללית של הסוכנות היהודית. 

 

בנוסף לתיקים אלו הועברו לארכיון הציוני בשנים האחרונות מספר כרטסות שנוצרו במהלך פעילותה של המחלקה לעליית ילדים ונוער ושימשו את עובדיה.  
 
  
נערות ונערים מבני עליית הנוער  (NPS\233962)ילדי "עליית הנוער" מתורכיה בשדה נחום (PHRS\1440444)
 
כל הכרטסות נסרקו והוקלדו למאגר מידע גדול הכולל מעל 500,000  רשומות.
 
הכרטסות מתחלקות לפי החלוקה הבאה:
כרטסת ילדי גרמניה - כרטסת שמית של  כ- 1,700 ילדים שהגיעו בראשית המפעל של עליית הנוער.
כרטסת ילדי טהרן - המכילה 893 שמות של ילדים יהודים פליטים מפולין שהגיעה ארצה דרך טהרן כנלווים לצבא אנדרס הפולני בפברואר 1943 לאחר שנות  נדודים בפולין וברית המועצות.
כרטסת שמית בעברית; כרטסת שמית בלועזית וכרטסת של מוסדות עליית הנוער.
בנוסף עם סגירת משרדי עליית הנוער בשנת 1996 הועבר לארכיון הציוני מאגר מידע ממוחשב המכיל מעל 170,000 שמות של חניכי מוסדות עליית הנוער לשנים 1975 ועד תחילת שנות האלפיים. מאגר זה מכיל פרטים אישיים על החניך, מידע על תאריך כניסתו למוסד ותאריך עזיבתו את המוסד בו למד.
 
המאגר אינו נגיש לציבור.
המעוניינים לקבל מידע יפנו אל המדור לחקר המשפחה לפי ההנחיות שמצויות בדפי המידע של המדור לחקר המשפחה.
 
הגבלות עיון
תיקים אישיים ותיקים הכוללים התכתבות אישית אודות ילדים אחדים סגורים לעיון מטעמי צנעת הפרט.  
בני משפחה המעוניינים לעיין בתיק אישי יוכלו לפנות אל המדור לחקר המשפחה לפי ההנחיות שמצויות בדפי המידע של המדור לחקר המשפחה.
 
רשימת התיקים של ארכיון עליית הנוער נגישה באתר זה. 
 
כרטסות עליית הנוער
 הכרטסות אינן נגישות לציבור מטעמי צנעת הפרט.
 
  ילד מעליית הנוער במוסד "אהבה" (PHRS\1438215)  חניכי מוסד "עלייה" פתח-תקווה (PHRS\1404980)