עיתונים וספרים

 
  
     העיתון הבריטי "The Jewish Chronicle"    העיתון הבריטי "The Jewish Chronicle"העיתון הגרמני  "Die Welt"
 
הארכיון הציוני המרכזי מכיל אוסף של עיתונים וכתבי עת שפורסמו בארץ ישראל, במדינת ישראל ובחו"ל על ידי ארגונים וגופים ציוניים במהלך 120 השנים האחרונות. באוסף זה שמור חומר מעניין ביותר לחקר שורשי המשפחה.
בספרייה של הארכיון הציוני המרכזי ניתן למצוא שנתונים אחדים שגם הם יכולים לעניין את החוקר בתחום שורשי המשפחה.
 
להלן מידע על אודות המפתחות של העיתונים הרלוונטיים לחקר משפחה:
 
מפתח ה- "Jewish Chronicle"
בארכיון הציוני המרכזי שמור מיקרופילם של מפתח, בשפה האנגלית, של העיתון הבריטי "The Jewish Chronicle"  
לשנים 1916-1841. המפתח מחולק לפי קטגוריות שונות, בין היתר, לפי חומר "אישי" וחלוקה על פי "נושאים". החוקר בתחום שורשי המשפחה עשוי למצוא כאן חומר מעניין.
בארכיון הציוני המרכזי שמורים כמעט כל הגיליונות של העיתון, כך שאם המידע יאותר במפתחות, ניתן יהיה לעיין בגיליון המתאים של ה- "Jewish Chronicle".
 
מפתח של ה- "Die Welt"
מפתח העתון "Die Welt" הוא בשפה הגרמנית. בארכיון הציוני המרכזי שמורים כמעט כל הגיליונות של העיתון, כך שלאחר איתור המידע במפתח, יוכל החוקר להזמין את הגיליון המתאים של העיתון.

ביטאון "Mitteilungsblatt
"
מפתח נקרולוגים  בביטאון "Mitteilungsblatt" של "ארגון עולי מרכז אירופה"
מטעם העמותה לטיפוח זכרם של מכס י. בודנהיימר וחנה הנריטה בודנהיימר הוכן המפתח של (בגרמנית) של נקרולוגים שהופיעו
ב- "Mitteilungsblatt" בין השנים 1985-1933.
בארכיון הציוני המרכזי שמור אוסף כמעט מלא של גיליונות העיתון כך שלאחר איתור המידע המתאים במפתח, ניתן לעיין בגיליון העיתון עצמו.
 
אין גישה באתר זה למפתחות העיתונים ואין הארכיון הציוני יכול לבצע מחקר עבור הציבור.

על המתעניינים לתאם
ביקור בארכיון.