כרטסת ותיקים אישיים של עולים

כרטסת ותיקים אישיים של מועמדים לעלייה ושל עולים (S6C/S6P)

 
בארכיון הציוני המרכזי שמורות כ- 200 מגירות המכילות מעל ל- 650,000 כרטיסים, המסודרים לפי סדר א"ב (בעברית) של המועמדים לעלייה והעולים לארץ ישראל/מדינת ישראל, בשנים 1964-1920.
הכרטסת נוצרה כאשר אלפים מתושבי ארץ ישראל/מדינת ישראל פנו לסוכנות היהודית וביקשו לאפשר לקרובי משפחה לעלות לארץ ישראל/מדינת ישראל. בסופו של דבר עלו רק חלקם של המועמדים.
כרטסת מועמדים לעלייה  כרטסת מועמדים לעליהכרטסת חקר המשפחה. הארכיון הציוני
 
הכרטסת מסודרת לפי שם המועמד או העולה. כל כרטיס כולל בדרך כלל את שם המועמד או העולה, ארץ המוצא, גיל/שנת לידה וכן את שמו וכתובתו של הקרוב הפונה. המידע כתוב בכתב יד בעברית.
 
בשנת 2002 החל הארכיון הציוני ליצור מאגר ממוחשב של נתונים המבוסס על כרטיסים אלה. המאגר הממוחשב שנוצר מכרטסת המועמדים לעלייה והעולים מכיל מעל 370,000 רשומות.
 
על פי רוב נמצאת הפנייה מן הכרטיס של המועמד לעלייה או העולה לתיק אישי על שמו. סדרה זו של תיקים שמורה, גם כן, בארכיון הציוני. תוכנם של התיקים אינו אחיד: לעיתים הם מכילים רק את טופס הבקשה המקורי לעלייה, ולעיתים יש בהם התכתבות כללית המתייחסת לאפשרות עלייתו של המועמד ומסמכים בעניין עלייתו בפועל.
 
כרטסת העולים אינה נגישה לציבור מטעמי צנעת הפרט.
 
בני משפחה המעוניינים לקבל את הפרטים המלאים של הכרטיס ולעיין בתיק האישי יוכלו לפנות אל המדור לחקר המשפחה לפי ההנחיות שנמצאות בדף המידע של המדור לחקר המשפחה
 
הכרטסת והתיקים האישיים הנלווים נגישים לציבור באמצעות פנייה אל המדור לחקר המשפחה בלבד.