מדפדפים באלבום ההיסטורי
חיילים בפסח
תמונות מחגיגות הפסח של חיילים בצבאות שונים במהלך המאה ה-20