תוצרת הארץ

(KRA\2096)

בין אוספי הארכיון הציוני המרכזי שמור אוסף מרהיב ביופיו של כרזות ושל כרוזים מלפני קום המדינה וגם מהשנים שלאחר מכן. הכרזות והכרוזים התפרסמו על לוחות מודעות בחוצות העיר, ובעזרתם הועברו המסרים והידיעות לקהל הרחב. הם עסקו בנושאים שונים כמו: ציונות, התיישבות, ביטחון, אמנות, תיאטרון, בריאות ועוד.

 
לא רק בימינו קוראים לציבור לקנות תוצרת מקומית בכדי לחזק את העסקים הישראליים ולתרום למשק. עוד לפני קום המדינה, גופים שונים ובראשם "האגוד למען תוצרת הארץ" פרסמו כרזות וכרוזים רבים שקראו לקנות מתוצרת הארץ. מוצרים ועסקים ישראליים סומנו בתו מיוחד שציין כי מדובר במוצרים שהם "תוצרת הארץ". כפי שניתן לראות בכרזות שלפניכם, התוצרת הישראלית הייתה מגוונת מאוד. הפרסומות הקוראות לקניית מוצר ישראלי כוללות, בין היתר, מוצרי מזון, קוסמטיקה, סיגריות ואפילו מחצבות.