הנהלת הארכיון

   
טלפון ראשי: 02-6204800 | פקס: 02-6204837 | דואר אלקטרוני כללי: cza@wzo.org.il
         
 
פרטי המדורים השונים:
  ארכיונים מוסדיים 02-6204818​​ simones@wzo.org.il​​   ​
  ארכיונים אישיים ​ 02-6204816 rocheller@wzo.org.il​   
  המדור לחקר המשפחה​ 02-6204817 simones@wzo.org.il​   
  מדור תצלומים​ 02-6204825   anatb@wzo.org.il​   
  מדור מפות ואוספים גרפיים​ 02-6204810 guyj@wzo.org.il​