הנהלת הארכיון

 
העמוד בטיפול. ליצירת קשר:
 
 
טלפון ראשי: 02-6204800
 
 
 
למדורים, כלהלן:
            
 
ארכיונים מוסדיים
02-6204818​ batial@wzo.org.il
ארכיונים פרטיים ​ 02-6204816 rocheller@wzo.org.il
המדור לחקר המשפחה​ 02-6204817 simones@wzo.org.il
מדור תצלומים​ 02-6204825   anatb@wzo.org.il
מדור מפות ואוספים גרפיים​ 02-6204810 guyj@wzo.org.il