אוספים קוליים

 

 

האוסף הקולי מכיל כ-3,500 פריטים קוליים, המשקפים את הפעילות של התנועה הציונית, ומשמרים מסורות תרבותיות של קהילות יהודיות שונות. בכל הקשור לתנועה הציונית מתעד האוסף דיונים מהקונגרסים הציוניים ומדיוני הוועד הפועל, תכניות רדיו וראיונות של מנהיגי התנועה הציונית, הרצאות על הציונות, הרצאות של מנהיגי התנועה הציונית, זיכרונות של אישים על תאודור הרצל והקלטות כנסים וטקסים לזכרם של מנהיגים ציוניים, כולל טקס העלאת עצמותיו של הרצל למדינת ישראל. האוסף כולל גם הקלטות של דיונים מתוך כנסים על הקמת בית לאומי ונאומים בעניין הקמתה של מדינת ישראל.
באוסף הקולי אפשר למצוא גם הקלטות של ראיונות בהם העלו אנשי העלייה הראשונה ואנשי העלייה השנייה מזיכרונותיהם על החיים בארץ ישראל עוד מסוף המאה ה-19. האוסף כולל גם ראיונות עם רכזי עלייה בפרויקט "מלילות", המספרים על חוויותיהם בפעילות להעלאת יהודים לישראל באופן חשאי מארצות כגון מרוקו, תימן, קובה, חבר העמים, אתיופיה וסוריה. במשך השנים הגיעו לארכיון הציוני גם הקלטות של קונצרטים ושל יצירות מוסיקליות (למשל, מוסיקה יהודית, שירי המחתרות), המשקפים חלק מהעשייה התרבותית בישראל.
  
שפת הרישום: פריטי האוסף רשומים בעברית.
 
תוכנית רדיו "תחייתה של אומה", כולל קטעים מהקראת מגילת העצמאות ע''י דוד בן גוריון בטקס הכרזת המדינה. בצרפתית   (VO1\1073)"שירי תקווה", קרן המוסיקה הישראלית (VO)  
"עברית חיה", קורס ללימוד עברית, 1958 (VO)
 
 "קופסה כחולה", ערכת לימוד של הקק"ל לבתי"ס (VO1\1661)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מבנה האוסף הקולי
 
לפריטים באוסף הקולי הכללי יש סימול ייחודי – VO1- המציין את השתייכותם לאוסף ומספר סידורי. לדוגמא- VO1\1. פריטים מסוימים הם בעלי מספר נוסף, למשל VO1\2\1. המספר הנוסף מציין כי לפריט VO1\2 יש כמה חלקים.

 

 

רשימות של החטיבות והאוספים הקוליים והמוזיאליים