ארכיון הרצל

הצצה למסמכים נדירים מארכיון הרצל: תעודות אישיות שונות, טיוטת אלטנוילנד, ועוד
תצלומים מחיי הרצל משפחתו
מכתביו העיתונאיים של הרצל
שני אנשי הרוח התגוררו שנים באותו רחוב, אולם קיימו קשר ישיר רק פעם אחת.
איך מכנסים בבזל 197 נציגים מכעשרים מדינות שונות ברחבי העולם? הלבטים החששות והתקוות, המשתקפים ביומנו של הרצל לקראת כינוס הקונגרס הציוני הראשון
אבי הציונות ממליץ על המלונות המובילים בבזל, ודורש ממשתתפי הקונגרס לבוש מכובד -מאחורי הקלעים של הקונגרס הציוני הראשון
מתוך אוסף סיכות הקונגרסים הציוניים לאורך השנים
מכתב של הרצל בשפת קוד מלמד על כך ש"תכנית אוגנדה" כמעט הוחלפה ב"תכנית מרוקו"