אוספים מוזיאליים

עפרונות מהקונגרס הציוני הי"ד בוינה, 1925 (TZ1\18)

 

האוסף המוזיאלי מכיל כ- 1,550 פריטים מוזיאליים. הוא מורכב משישה אוספים ייחודיים: אוסף כללי, אוסף מנפרד אנסון, אוסף מחנות גולי קפריסין, אוסף לשכות הגיוס והשחרור, אוסף של ארגון "אסירי ציון" ואוסף סמלים ומדליות. בין הפריטים של האוספים השונים אפשר למצוא פריטים אמנותיים, כגון תמונות שמן, ציורי ילדים, תבליטים, פסלים וגם תשמישי קדושה, דגלים וכלים שימושיים. כמו כן כולל האוסף פריטים, שהיו חלק מפעילות משרדים שונים, כגון חותמות של לשכות הגיוס וציוד משרדי. פריטים אחרים משקפים פעילות של מחאה ציבורית, וביניהם אפשר למצוא שלטי הפגנות מתקופת המנדט הבריטי ושלטי הפגנות למען יהודי ברית המועצות. ראוי לציון מיוחד אוסף מנפרד אנסון, הכולל פריטי ממורביליה, הקשורים לתאודור הרצל.
 

 

אוסף הסמלים והמדליות מכיל כ-1,000 פריטים המתעדים אירועים שונים לאורך ההיסטוריה של הציונות מן הקונגרס הציוני הראשון ועד להקמת מדינת ישראל. חלק מהפריטים הגיעו לארכיון הציוני מארכיונים פרטיים של אישים, שהיו שותפים לעשייה הציונית, חלקם מארכיונים מוסדיים וחלקם ממקור לא ידוע. האוסף כולל סמלים, מדליות, סיכות דש, דגלונים, מטבעות, בולים, "סטיקרים" ועוד. כל פריט מתעד אירוע מיוחד אשר לשמו הוצא כמו: חגיגת יובל, אות הוקרה, אות ניצחון, אות הצטיינות וסמל הנצחה. הגופים שהפיקו את הפריטים שונים ומגוונים, ביניהם ניתן למנות את ההסתדרות הציונית והקונגרסים הציוניים, קרן קימת לישראל, קרן היסוד, ארגון "מכבי", צה"ל, אגודות שונות, רשויות מקומיות ועוד. כל הפריטים שבאוסף שמורים בתוך 20 אלבומים שטרם נרשמו ונסרקו. האלבומים זמינים לעיון בבניין הארכיון הציוני המרכזי.
 
שפת הרישום: תיאורי הפריטים רשומים בעברית
 
   
פריטים מאוסף אנסון, אוסף של פריטים הקשורים לבנימין זאב הרצל    פריטים מאוסף אנסון, אוסף של פריטים הקשורים לבנימין זאב הרצל   "ספר ארגנטינה", ניתן להרצל ולמשתתפי הקונגרס הציוני החמישי
 
  
מבנה האוסף המוזיאלי
 האוסף המוזיאלי כולל כמה אוספים שסימולם TZ. המספר הסידורי המוצמד אליהם מזהה את שם האוסף, לדוגמא:
TZ1 – אוסף כללי.
TZ3 – אוסף עבודות של הגולים במחנות המעצר בקפריסין.
TZ6– אוסף סמלים ומדליות.
בתוך כל אוסף יש מספר ייחודי לפריט המוזיאלי, לדוגמא: TZ1\10 וכו'.
 
  

רשימות של החטיבות והאוספים הקוליים והמוזיאליים