פנייה למדור

משפחה עולה מעירק (NSC\103768)פרט. משפחה גרמנית יהודית בתקופת האמנסיפציה (KRA\2229)משפחה חיפאית, 1930? (PHG\1029662)
הודעה לפונים אל המדור לחקר המשפחה:
 
בעת הזו מתבצעים שינויים פנים ארגוניים במדור לחקר המשפחה המונעים מתן תשובה לפניות הציבור במהלך החודשים הקרובים. המדור, אשר מבקש להמשיך ולתת את מיטב השירות לפונים אליו, מתנצל על העיכוב הזמני אשר נוצר עקב הארגון מחדש.
 
הודעה על חידוש הפעילות במלוא היקפה תתפרסם בבוא העת באתר הארכיון.
בינתיים יטופלו רק מקרים חריגים ודחופים.
 
אתכם הסליחה ותודה על גילוי ההבנה.
 
* פניות הציבור שכבר התקבלו במערכת הארכיון תטופלנה במהלך התקופה הנוכחית.

 

למידע על מאגרי המידע הנמצאים בארכיון הציוני לחצו כאן.