פנקסי רשימות עולים

פנקסי רשימות עולים (S104; ISA1)

 
בארכיון הציוני המרכזי שמורים פנקסי רשימות של עולים שעלו לארץ ישראל ולמדינת ישראל בין השנים 1974-1919. פנקסים אלה שימשו בעבר את המדור לחיפוש קרובים של הסוכנות היהודית.
כ-200 פנקסים מכילים רשימות שמיות של עולים (רובם בעברית), מסודרות בסדר כרונולוגי על פי תאריכי הגעת האוניות/המטוסים (או הולכי רגל, שחצו מעברי גבול בצפון או בדרום) לארץ ישראל/למדינת ישראל. מלבד שם העולה מופיע, בדרך כלל, גם גילו וארץ מוצאו של העולה.
 
 
 
          רשימת מעפילים ששוחררו מהמחנה בעתלית, 1942 (S104\597)
 
הפנקסים כוללים גם רשימות של נוסעים שהגיעו כתיירים או כתושבים חוזרים, וכן עמודה המציינת את היותם "לא יהודים" או "נוצרים". הפנקסים לא כוללים רשימות של עולים בלתי לגאליים, אך נמצאות בהם רשימות אחדות של ילדים שהגיעו במסגרת עליית הנוער.
 
סדרת הפנקסים השמורה בארכיון הציוני המרכזי לא היתה מלאה ובשנת 2006 הוחל בפרויקט, המשותף לגנזך המדינה ולארכיון הציוני, של צילום וסריקה של פנקסי העולים על מנת ליצור מאגר אחד הכולל את כל רשימות העולים לארץ בשנים 1974-1919, וגיבוי דיגיטאלי לחומר חשוב זה.      
 
                                                                                                                                           

חיפה, שמות העולים באניה "קונסטנצה" (S104\553)רשימת עולים שהגיעו לארץ דרך גשר מג'מי (אלנבי), 1942 (S104\597)        
 
                                                                                                                                          

הגבלות עיון:
אין הגבלות לגבי עיון בפנקסי העולים אך העיון בהם אינו ניתן באמצעות אתר זה.
צוות המדור לחקר המשפחה יוכל לבדוק את הפנקסים עבור הפונים בתנאי שהפנייה תכלול מידע מינימאלי אודות  תאריך ההגעה (לפחות החודש והשנה) של העולה, התייר או התושב החוזר.
במקרים בהם תאריך העלייה אינו ידוע כלל או שהינו בטווח משוער של מספר שנים, צוות המדור לא יוכל לבצע את הבדיקה.
 
הציבור יכול לעיין בפנקסים הסרוקים באולם הקריאה של הארכיון הציוני לאחר תיאום מראש. (עותק סרוק קיים גם בארכיון המדינה בירושלים.)