מפקד ירושלים

הדף של משפחת הסופר ש"י עגנון מתוך דפי מפקד האוכלוסין היהודית בירושלים, 1939 (J4\60-3)
 
מפקד יהודי ירושלים בשנת 1939  (J4)
 
בארכיון הציוני המרכזי שמורים פנקסים המכילים טפסים (בעברית) של מפקד יהודי ירושלים שנערך בספטמבר 1939. מטרתו העיקרית של המפקד הייתה הכנת רשימה של בוחרי ירושלים בשביל הבחירות לאסיפת הנבחרים של כנסת ישראל. בשנת 1942 שימשו תוצאות המפקד בסיס לרשימות הבוגרים שנערכו על ידי הוועד הלאומי בארץ ישראל.
 
תוצאות המפקד, דהיינו רשימת הבוגרים והטפסים עצמם, שמורים בארכיון הציוני המרכזי.
 
 
  
הודעה על סדרי מפקד האוכלוסין היהודית בירושלים, 1939 (KRU\4140) פנקס הבוגרים של כנסת ישראל, 1939 (J1\2332)


פנקסי מפקד האוכלוסין בירושלים, 1939
 
טפסי המפקד נכרכו בכרכים ומסודרים בהתאם לשכונותיה ורחובותיה של ירושלים. כדי לאתר בן משפחה בין הטפסים, יש לדעת באיזו שכונה או רחוב בירושלים הוא התגורר. אך היות ורשימת הבוגרים של שנת 1942 סודרה לפי הא"ב תוך ציון השכונה שבה התגוררו, הרי שאין קושי לאתר את טופס המפקד המקורי. 
במסגרת פרויקט סריקת המאגרים הגנאלוגיים של הארכיון הציוני נסרקו כל 89 פנקסי המפקד. 
 
אין אפשרות לעיין בפנקסים דרך האתר. על המבקשים לעיין בדפי המפקד לתאם ביקור בארכיון הציוני
 
הגבלות עיון
תוכן הרשימות והטפסים פתוחים לעיון בין כותלי הארכיון .