המדור לחיפוש קרובים

המדור לחיפוש קרובים בירושלים, 1957 (PHPS\1330660)
 
מאגר הנתונים והתיקים של המדור לחיפוש קרובים של הסוכנות היהודית (S104DB – S104P)
הסוכנות היהודית הקימה את המדור לחיפוש קרובים בשנת 1944. אל המדור הגיעו פניות מרחבי העולם לאיתור קרובי משפחה או מכרים שהקשר עמם ניתק. בכל בקשה נאספו נתונים על הפונה ועל האדם המבוקש, והיא כוללת, בדרך כלל, את שם הפונה וכתובתו, ארץ מוצאו, תאריך לידה ושמות בני המשפחה שביקש לאתר. בנוסף למידע שהוזכר לעיל, כל פנייה עשויה לכלול גם מראה מקום המוביל לתיק אישי ובו התכתבות הקשורה לפנייה. תוכנם של התיקים האישיים אינו אחיד: לעתים תימצא בהם אך ורק הפנייה המקורית, ולעתים תימצא התכתבות נוספת.
עד לסגירתו של המדור לחיפוש קרובים בשנת 1999, טיפל המדור בפניות מרחבי העולם לאיתור קרובי משפחה או מכרים שהקשר עמם ניתק. במהלך השנים יצרו עובדי המדור לחיפוש קרובים כרטסת שמית כפולה הכוללת שמות הפונים ושמות המבוקשים. בשנות ה- 90 הוחלט בסוכנות היהודית להקליד את נתוני הכרטסת למחשב ונוצר מאגר מידע דיגיטאלי המונה מעל מיליון רשומות.
 
 
אישה מקבלת את פני הוריה שאותרו על ידי המדור לחיפוש קרובים, 1947 (PHKH\1284176)  ידיעה בעיתון בנושא חיפוש קרובים
 "לקרוב ולרחוק", עיתון לחיפוש קרוביםהמדור לחיפוש קרובים בירושלים, 1957 (PHPS\1330661)
 
 
הגבלות עיון
התיקים האישיים אינם פתוחים לעיון בשל צנעת הפרט. בני משפחה המעוניינים לעיין בתיק אישי יוכלו לפנות אל המדור לחקר המשפחה לפי ההנחיות המצויות בדפי המידע של המדור לחקר המשפחה.