מתנדבים בארכיון הציוני

  
 
מאז הקמתו התבססה פעילותו של הארכיון הציוני המרכזי על עבודתם המסורה של אנשי המקצוע.
ברבות השנים התרחבה פעילות זו בהיקף מרשים, ועלה הצורך להסתייע באנשים נוספים, כדי לקדם את הטיפול בחומרים הארכיוניים השונים לצורך חשיפתם והנגשתם לחוקרים ולמתעניינים. מאז שנות התשעים לוקחים חלק בעבודת הארכיון גם כמה עשרות מתנדבים. למתנדבים רקע מקצועי מגוון, והם תורמים לצוות מניסיונם המקצועי ומהידע האישי שלהם. אחדים מביניהם מסייעים בשיקום חומר ארכיוני הנמצא במצב פיזי קשה, אחרים שוקדים על רישום חומר ארכיוני על כל סוגיו: מסמכים, מפות, תצלומים וחומר גנאולוגי.
על מסירותם של המתנדבים, הממשיכים במשך שנים להיות שותפים לפעילות, נתונה תודתנו.