מפגשים ציוניים ברשת

 
 
 
המפגשים הציוניים מגיעים אליכם עד לבית:
 
הרצאות שהתקיימו בארכיון הציוני נמצאות גם בערוץ היו-טיוב שלנו.
 
טובי המרצים מדברים על מגוון רחב של נושאים בזיקה לארכיון: ציונות והתנועה הציונית, 

אישים ומוסדות מרכזיים, בריאות חינוך וכלכלה של היישוב היהודי, עלייה לארץ והעפלה.
 
  
 

מתחילים במדידות: חדשנות טכנולוגית במקוה ישראל

בעקבות פריטים מתוך הספר "אסופת המאה


המוביל הארצי - הפנטזיה של שמחה בלאס​

בעקבות פריטים מתוך הספר "אסופת המאה

תלאות ילדי טהרן במסע לארץ ישראל​

בעקבות פריטים מתוך הספר "אסופת המאה

 
 

בשיתוף עם יד בן-צבי

​​ 

בארץ זרה – חוויות עלייה וקליטה במכתבים אישיים

בשיתוף עם "אוצרות – היסטוריה במכתבים"


השקת המהדורה האנגלית של יומני משה שרת

​​​ 

כנס לציון מאה שנה לאירועי תל חי: היבטים שונים של ההתרחשויות, מיתוס תל-חי ועיזבונו של טרומפלדור השמור בארכיון הציוני

 

"שיח גלריה" בעקבות פריטים מהתערוכה "הארכיון הציוני המרכזי: מאה השנים הראשונות" בהשתתפות פרופ' מיכה לוין ויאיר שטרן

 

70 שנה להעלאת עצמות הרצל לקבורה בישראל – מפגש מיוחד לציון המאורע 

 

"מפעלות יק"א בישראל: מאה ועשרים שנות עשייה" – כנס לכבוד השקת הקטלוג של ארכיון יק"א בישראל

 

 

המפגשים הציוניים לשנת תשע"ז שעסקו בהיערכות היישוב היהודי להקמת מדינת ישראל מהיבטים שונים

 

כנס בעקבות האדריכל ריכארד קאופמן לכבוד סיום הרישום מחדש של ארכיון "אדריכל התנועה הציונית"

 


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​