אוספי הארכיון

בארכיון הציוני יש מגוון של אוספים המשקפים את העשייה הציונית לאורך השנים: מאות אלפי תיקים שבהם מכלול ההתלבטויות, הזיכרונות, ההתכתבויות, הפרוטוקולים וההחלטות, של התנועה הציונית והיישוב בארץ ישראל, לזרמיהם השונים. לצד אלו אוצר הארכיון אוספים מקיפים של תצלומים, מפות, כרזות, הקלטות ופריטים מוזיאלים, המשקפים את המקומות, הנופים, העשייה היצירתית והקולות של הקמת מדינה.
רשימות המכילות מפתח לאוספים ולחטיבות הקיימים בארכיון והסימול שלהם.
האוספים מסודרים לפי חטיבות ארכיוניות, הנחלקות לחטיבות של ארכיונים מוסדיים ולחטיבות של ארכיונים אישיים.
כ-130,000 פריטים הכוללים מפות ותוכניות מסוף המאה ה-19 ואילך. כמו כן שמורים אוספים מיוחדים: מפות פיק"א, אוסף מפות מנדטוריות ואוספים של אדריכלים ידועים.
כ- 2,500 פריטים מוזיאליים המורכבים ממספר אוספים ייחודיים, ביניהם: אוספי סמלים ומדליות, אוסף עבודות הגולים במחנות המעצר בקפריסין, אוסף של ארגון "אסירי ציון" ועוד.
כ-3,500 פריטים קוליים המתעדים, בין היתר, דיונים מהקונגרסים הציוניים, ראיונות עם מנהיגים ציוניים, ראיונות עם רכזי עלייה, הקלטות מטקסים לזכר מנהיגים ציוניים ונאומים בעניין הקמת המדינה.
חומר ארכיוני שמקורו מארכיונים שונים, שהועתק במיקרופילם ונמסר לארכיון הציוני.
למעלה מ- 13,000 כותרים של עיתונים וכתבי עת בשפות שונות של גופים ציוניים ויהודיים בארץ ובתפוצות מן המאה ה-19 ועד ימינו.
הספרייה כוללת למעלה מ-140,000 ספרים, מחקרים, מאמרים ופרסומים בתחומים שונים העוסקים בתולדות התנועה הציונית, חיי היישוב בארץ ישראל ומדינת ישראל מראשיתה. כמו כן יש בספרייה אוספים מיוחדים וספרות מקצועית ארכיונית.
כ- 4,500 כרזות שהופקו על ידי המוסדות הציוניים והלאומיים, ארגוני היישוב וגופים ממשלתיים ואחרים המשקפים את חיי החברה באמנות ובצבע. למעלה מ- 20,000 כרוזים (פשקווילים) בעלי אופי של הודעות רשמיות במלל וללא איור גרפי.
אוסף של כמיליון הדפסים ונגטיבים המתעדים את החיים בארץ ישראל ואת הפעילות הציונית בתפוצות מסוף המאה ה-19 עד סוף המאה ה-20. חלקם הגדול של התצלומים מאת צלמים ידועי שם.