אוספי הארכיון

בארכיון הציוני יש מגוון של אוספים המשקפים את העשייה הציונית לאורך השנים: מאות אלפי תיקים שבהם מכלול ההתלבטויות, הזיכרונות, ההתכתבויות, הפרוטוקולים וההחלטות, של התנועה הציונית והיישוב בארץ ישראל, לזרמיהם השונים. לצד אלו אוצר הארכיון אוספים מקיפים של תצלומים, מפות, כרזות, הקלטות ופריטים מוזיאלים, המשקפים את המקומות, הנופים, העשייה היצירתית והקולות של הקמת מדינה.
_________________________________________________________________________________________
  ארכיון הרצל
  ארכיונו האישי של בנימין זאב הרצל
כ- 4,500 כרזות שהופקו על ידי המוסדות הציוניים והלאומיים, ארגוני היישוב וגופים ממשלתיים ואחרים המשקפים את חיי החברה באמנות ובצבע. למעלה מ- 20,000 כרוזים (פשקווילים) בעלי אופי של הודעות רשמיות במלל וללא איור גרפי.
אוספים של ארכיונים אישיים בארכיון הציוני
רשימות המכילות מפתח לאוספים ולחטיבות הקיימים בארכיון והסימול שלהם.
כ- 2,500 פריטים מוזיאליים המורכבים ממספר אוספים ייחודיים, ביניהם: אוספי סמלים ומדליות, אוסף עבודות הגולים במחנות המעצר בקפריסין, אוסף של ארגון "אסירי ציון" ועוד.
כ-3,500 פריטים קוליים המתעדים, בין היתר, דיונים מהקונגרסים הציוניים, ראיונות עם מנהיגים ציוניים, ראיונות עם רכזי עלייה, הקלטות מטקסים לזכר מנהיגים ציוניים ונאומים בעניין הקמת המדינה.
אוסף של כמיליון הדפסים ונגטיבים המתעדים את החיים בארץ ישראל ואת הפעילות הציונית בתפוצות מסוף המאה ה-19 עד סוף המאה ה-20. חלקם הגדול של התצלומים מאת צלמים ידועי שם.
כ-130,000 פריטים הכוללים מפות ותוכניות מסוף המאה ה-19 ואילך. כמו כן שמורים אוספים מיוחדים: מפות פיק"א, אוסף מפות מנדטוריות ואוספים של אדריכלים ידועים.
אוספים של ארכיונים מוסדיים בארכיון הציוני
הספרייה כוללת למעלה מ-140,000 ספרים, מחקרים, מאמרים ופרסומים בתחומים שונים העוסקים בתולדות התנועה הציונית, חיי היישוב בארץ ישראל ומדינת ישראל מראשיתה. כמו כן יש בספרייה אוספים מיוחדים וספרות מקצועית ארכיונית.
למעלה מ- 13,000 כותרים של עיתונים וכתבי עת בשפות שונות של גופים ציוניים ויהודיים בארץ ובתפוצות מן המאה ה-19 ועד ימינו.
חומר ארכיוני שמקורו מארכיונים שונים, שהועתק במיקרופילם ונמסר לארכיון הציוני.