מאירועי השבוע:

אירועי חודש
11.8.1929
הסוכנות היהודית – ארגון משותף של ההסתדרות הציונית העולמית וחוגים לא-ציוניים – עורכת את ישיבת הפתיחה שלה בציריך.
19.8.1845
בפריז נולד הברון אדמונד ג'יימס דה רוטשילד. "הנדיב הידוע" הפך לימים לתומך העיקרי של העלייה הראשונה.
23.8.1929
"מאורעות תרפ"ט – 1929 בארץ ישראל. ערבים תוקפים יהודים במקומות רבים. ליהודים 133 הרוגים ומאות פצועים. ישובים נעזבים. ביישוב היהודי ובעולם היהודי זעזוע עמוק". (נאור, הציונות, מאה השנים הראשונות. מבואות, תאריכון, תעודות ומושגים.)
29.8.1897
ההתעוררות הלאומית של היהודים בסוף המאה ה-19, הובילה לקיומו של הקונגרס הציוני הראשון בהנהגתו של הרצל. הקונגרס התקיים בבזל, והשתתפו בו נציגים ממדינות שונות. הציונות החלה להיות תנועה מאורגנת.