מאירועי השבוע:

אירועי חודש
5.2.1879
בשנת 1879 נולד פנחס רוטנברג, מייסדה של חברת החשמל ונשיא הוועד הלאומי בשנות ה-30.
11.2.1869
בגרמניה נולדת המשוררת היהודית אלזה לסקר שילר, אחת מנציגותיו החשובות של האקספרסיוניזם הגרמני.
14.2.1949
לאחר שהתקיימו הבחירות הראשונות עבור האסֵפה המכוננת, נערכה ישיבת הפתיחה החגיגית בירושלים ב- 14 לפברואר 1949.
18.2.1943
בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, ב- 18 לפברואר 1943, הגיעה ארצה קבוצה של 730 פליטים, רובם בגילאים 18-2 שכונתה ילדי טהרן. ילדים אלו, פליטי מלחמה מפולין שהוגלו לברית המועצות, הגיעו לארץ ישראל לאחר מסע רצוף תלאות שנמשך כשלוש שנים וחצי.
22.2.1921
"בחירות ראשונות לרבנות הראשית – כחלק מארגון היישוב במסגרת כנסת ישראל. נבחרים שני רבנים ראשיים: הרב אברהם יצחק הכהן קוק והרב יעקב מאיר." (נאור, הציונות, מאה השנים הראשונות. מבואות, תאריכון, תעודות ומושגים.)