מאירועי השבוע:

אירועי חודש
11.7.1927
ב-11 ביולי 1927 התרחשה בארץ רעידת אדמה בעוצמה גבוהה, שגרמה לאבֵדות רבות בנפש ולנזקים קשים.
18.7.1947
אניית המעפילים מגיעה לחופי הארץ כשעל סיפונה 4500 נפש. לאחר מאבק נגררת הספינה לנמל חיפה ומשם מגורשת לאירופה. הדבר גורם למחאות ברחבי העולם היהודי.
24.7.1938
הוועד הלאומי החליט ליזום מגבית מיוחדת מתושבי הארץ בכדי לממן את צרכיו הביטחוניים של היישוב היהודי. מגבית זו נקראה "כופר היישוב".
30.7.1943
תנועת "השומר הצעיר" מחליטה להוציא עיתון בשם "המשמר" שיבטא את השקפת עולמה. עיתון זה כוון לפועלים היהודיים בישראל, לצד עיתון "דבר".