מאירועי השבוע:

אירועי חודש
4.6.1918
"ויצמן נפגש עם האמיר פייסל, מראשי "המרד הערבי" נגד התורכים ובעל בריתה של בריטניה, בדרום עבר הירדן. השניים דנים בשיתוף פעולה בין התנועות הלאומיות הערבית והיהודית". (נאור, הציונות, מאה השנים הראשונות. מבואות, תאריכון, תעודות ומושגים.)
29.6.1946
השלטון הבריטי פתח במבצע רחב היקף נגד היישוב היהודי. הוטל עוצר על ערים, נערכו חיפושים מבית לבית, ונעצרו רבים ממנהיגי היישוב. מטרת המבצע היה לפגוע בכוחה של "תנועת המרי העברית"
30.6.1920
הרברט סמואל, בן למשפחה יהודית, ממונה כנציב העליון, לאחר הצהרת בלפור, עם תחילת המנדט הבריטי בארץ
30.6.1937
בכ"א בתמוז תרצ"ז, 30 ליוני 1937, הוקם הקיבוץ הדתי הראשון "טירת צבי" בדרומה של בקעת בית-שאן. במשך שנים רבות סימן הקיבוץ את שוליה הדרומיים של בקעת הירדן היהודית. חבריו היו עולים מרומניה, מפולין ומגרמניה, בוגרי קבוצות ההכשרה של שח"ל, רודגרס וכפר יעב"ץ.