סדרת מפגשים ציוניים

תאריך פרסום


סדרת המפגשים הציוניים לשנת תשע"ח הסתיימה.
 
אנו רוצים להודות לכל המרצים שהשתתפו בסדרה ולקהל שהגיע לשמוע על הציונות בארצות האסלאם.
 
תודה מיוחדת לפרופ' חיים סעדון, היועץ האקדמי של המפגשים.
 
תכנית המפגשים לשנת תשע"ט תפורסם בהמשך, בינתיים אפשר לצפות בהרצאות של שנת תשע"ח
 
בערוץ היו-טיוב של הארכיון: 
 

​​​