מחירון

 

  

תחום

פעולה

 

מחיר מלא

ליחידה אחת

זכאי הנחה

שימוש מסחרי –

לוחות שנה, אלבומים וכו שנועדו למכירה בגינה רווח

סטודנטים / פרטי ללא מימון

אחר

העתקה

(זירוקס)

צילום דיגיטאלי,

A4 ודומיו

0

כנ"ל

 

כנ"ל

צילום זירוקס

1

כנ"ל

 

כנ"ל

הדפסת מסמך סרוק (עמוד)

1.5

כנ"ל

 

כנ"ל

הדפסת -  תמונה, כרזה, מפה

A4

ש/ל

10 

כנ"ל

 

כנ"ל

צילום /סריקה דיגיטאלית

תצלום/מפה/ כרזה/ כרוז

A3,4

40

A1,2

60

A4

 

100

 

 

איתור

חקר המשפחה

 

200

150

 

200

איתור רשימות עולים

 

60

60

 

60

איתור תעודות –

היקף חומר עד שעת עבודה או עד 3 תעודות בתיק

 

200

150

 

200

 

דמי שימוש מפה / כרזה / תמונה / בול וכו.

פרסום בספר, עיתון, אינטרנט, תערוכה,

תיק תיעוד

 

120

 

 

עבודת מחקר  ומאמרים

וכל שימוש שאינו למכירה

 

40

10

 



שירות

משלוח בדואר רגיל

 

ראה פירוט בטבלה

 

אגרת עבודת חוץ

 

50

 

 

 

דוא"ל / צריבה

(מעבר ל- 20  פריטים)

 

50

 

 

 

סריקה חיצונית של פריטים חריגים

 

עלות בית דפוס חיצוני

 

 

 

 

אישורים

נאמן למקור, לימודים וכו'.

מחיר לכל פריט / מסמך

 

50

 

 

 

 ​

​​