הרצאות מצולמות של "מפגשים ציוניים" הועלו ליו-טיוב

תאריך פרסום

מי שמעוניין לצפות בכנסים מצולמים בסדרת "מפגשים ציוניים", שנערכו בארכיון הציוני בשנת תשע"ו, יכול לצפות

בהם כעת בערוץ של הארכיון הציוני ביו-טיוב.

 

המפגש הציוני הראשון לשנת תשע"ז בנושא הפעילות המדינית לקראת המדינה שבדרך - מופיע בקישור הבא:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwfi5vIiJEkfHvBbulT_brzWvJ-uRPmg1

 

כנס על ארכיון האדריכל ריכרד קאופמן - מופיע בקישור הבא:

 

כנס על ארכיון בני ברית בישראל - מופיע בקישור הבא:

https://www.youtube.com/watch?v=ZzaNCXkF3nw&list=PLwfi5vIiJEkeILfvSKi-WYHThEmxBRPzp

 

 

סמינר בני ברית בירושלים (NPS\244758)