הרצאות מצולמות של "מפגשים ציוניים" הועלו ליו-טיוב

תאריך פרסום

כנסים מצולמים בסדרת "מפגשים ציוניים"לשנת תשע"ח ניתנים לצפייה בערוץ של הארכיון הציוני ביו-טיוב.

 

המפגש הציוני השני בנושא העיתונות הציונית בארצות האסלאם - מופיע בקישור הבא:

 https://www.youtube.com/watch?v=tAROK8ptaWs&list=PLwfi5vIiJEkd8IYV5tKinwgquO8hbvqm8

 

המפגש הציוני הראשון בנושא ראשית הציונות בארצות האסלאם - מופיע בקישור הבא:

https://www.youtube.com/watch?v=tAROK8ptaWs&list=PLwfi5vIiJEkd8IYV5tKinwgquO8hbvqm8

 

 

המפגשים הציוניים לשנת תשע"ז בנושא הפעילות המדינית לקראת המדינה שבדרך - מופיעים בקישור הבא:

https://www.youtube.com/watch?v=c6QggJCEa7U&list=PLwfi5vIiJEkfHvBbulT_brzWvJ-uRPmg1

 

כנס על ארכיון האדריכל ריכרד קאופמן - מופיע בקישור הבא:

 

כנס על ארכיון בני ברית בישראל - מופיע בקישור הבא:

https://www.youtube.com/watch?v=ZzaNCXkF3nw&list=PLwfi5vIiJEkeILfvSKi-WYHThEmxBRPzp

 

 

סמינר בני ברית בירושלים (NPS\244758)