שאלות ותשובות - חקר משפחה

 
איזה חומר הרלוונטי לחקר משפחה, נמצא בארכיון הציוני?
 
חומר גנאלוגי קלאסי כמו רישום לידות, פטירות, נישואין וכדומה אינו נמצא בארכיון הציוני.
 
בהיותו הארכיון הציוני המרכזי, הארכיון ההיסטורי של ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית ומוסדות היישוב בארץ ישראל, החומר הגנאלוגי השמור בארכיון הציוני מתמקד בעיקר בעלייה לארץ ישראל/ מדינת ישראל.
 
  • בארכיון הציוני המרכזי שמורות כ- 200 מגירות המכילות מעל ל- 650,000 כרטיסים, המסודרים לפי סדר א"ב (בעברית) של המועמדים לעלייה והעולים לארץ-ישראל/מדינת ישראל, בשנים 1920-1964.
הכרטסת נוצרה כאשר אלפים מתושבי ארץ-ישראל פנו לסוכנות היהודית וביקשו לאפשר לקרובי משפחה לעלות לארץ. בסופו של דבר עלו רק חלקם של המועמדים.
 
  • מאגר מידע גדול הכולל מעל מליון רשומות של אנשים ומוסדות שפנו אל המדור לחיפוש קרובים של הסוכנות היהודית. פניות אלה התקבלו מרחבי העולם בין השנים 1944 – 1999 לאיתור קרובי משפחה או מכרים שהקשר עמם ניתק.
 
  • בשנים האחרונות, הועברו אל הארכיון הציוני מספר כרטסות שמיות ששימשו בזמנו את המחלקה לעליית ילדים ונוער של הסוכנות היהודית. כרטסות אלו מכילות מעל 500,000 רשומות על ילדי עליית הנוער. התווסף לכרטסות הללו בשנת  2008 מאגר מידע ממוחשב ובו  כ-170,000 רשומות אודות חניכים שלמדו במוסדות עליית הנוער בשנים 1976 עד תחילת שנות האלפיים.
 
  • המאגרים הגנאלוגיים השמורים בארכיון הציוני כוללים גם כרטיסיות ותיקים אישיים של המתגייסים לצבא הבריטי בתקופת מלחמת העולם השנייה.
 
בנוסף קיימים אוספים קטנים אחרים למידע נוסף 
 
כיצד אוכל לוודא איזה חומר נמצא בארכיון הציוני אודות בני המשפחה שלי?
 
  • יש לבדוק קודם כל האם יש התאמה בין הסיפור המשפחתי לבין טווח השנים של האוספים השונים השמורים בארכיון. למשל איתור מידע על אודות עולה שעלה לארץ בסוף המאה ה-19 אינו רלוונטי כי אין באוספים שלנו תיעוד מתקופה זו. לעומת זאת איתור מידע על משפחה שעלתה במהלך שנות -20  יהיה רלונטי. במקרה זה קיים סיכוי סביר לאתר מידע. הסיכוי הינו סביר אך לא ודאי.
  • אפשר לבצע באתר חיפוש ראשוני לפי שם.
  • אפשר לפנות אל המדור לחקר המשפחה
  •  
 
איזה מחקר משפחתי אוכל לעשות בעצמי באמצעות אתר זה?
 
הסבר על החיפוש באתר.
מאגרי המידע שנבנו על סמך הכרטסות השמיות השונות נגישים באתר זה. חלה הגבלת עיון לגבי שנת הלידה של העולה והמידע לא יוצג אם עדיין לא מלאו 100 שנה משנת הולדתו של האיש. 
חלה גם הגבלת עיון לגבי שנת העלייה לארץ. המידע לא יוצג אם לא מלאו 70 שנה מאז תאריך העלייה לארץ.
המידע שיוצג הינו חלקי.
לקבלת מידע מלא יש  לפנות אל המדור לחקר המשפחה.
 
 
 
איזה מחקר אוכל לעשות בעצמי בביקור בארכיון?
 
המאגרים הגנאלוגיים  אינם נגישים לציבור בארכיון הציוני. מאגרים  אלו נגישים אך ורק באמצעות אתר זה.
לתשומת לבכם חלה הגבלת עיון לגבי שנת הלידה של העולה והמידע לא יוצג אם לא מלאו 100 שנה. חלה גם הגבלת עיון לגבי שנת העלייה לארץ. המידע לא יוצג אם לא מלאו 70 שנה מאז תאריך העלייה לארץ.
 
מאגר אחד בלבד פתוח לעיון הקהל. מדובר בפנקסי העולים המסודרים לפי תאריך הגעת העולים ארצה.
הציבור יכול – לאחר תיאום מראש – להגיע לארכיון על מנת לדפדף בפנקסים הסרוקים. ישנם מספר עמדות מחשב המיועדות לכך באולם הקריאה של הארכיון. שאר המאגרים הגנאלוגיים אינם נגישים לציבור  בארכיון הציוני מטעמים של צנעת הפרט. מי שמעוניין בחיפוש בכל האוספים הגנאלוגיים מוזמן למלא טופס ולהעביר בקשה אל המדור לחקר המשפחה.