שאלות ותשובות - כללי

האם כל מאגר המידע של הארכיון מוצג כאן באתר?
כ-80% מרשימות המצאי והקטלוגים של החומר בארכיון הועברו למחשב ומוצגים באתר.
לתשומת לבכם:
רק חלק מהספרים שבמדור הספרייה והעיתונים שבאוסף העיתונות, קוטלגו למחשב; באולם הקריאה של הארכיון נמצא קטלוג מקיף של רוב הספרים והעיתונים.
כמו כן, חלק מרשימות המצאי של הארכיונים האישיים לא מוחשבו. ניתן לעיין ברשימות אלו באולם הקריאה של הארכיון.

 

 
איזה חומר נסרק? איזה סריקות מוצגות באתר? מה עלי לעשות על מנת לקבל העתק של הסריקות?
 
  • חטיבות ותיקים: חלק מהחומר נסרק. ניתן לעיין ברשימת החטיבות (קישור) על מנת לברר איזה חומר נסרק. האתר מציג צלמיות של רוב החומר שנסרק ומאפשר לגולש להזמין (בתשלום) העתק סרוק.

 

  • מאגרי המדור לחקר משפחה: כמעט כל החומר נסרק. מטעמי צנעת הפרט, האתר אינו מציג צלמיות של רוב החומר הסרוק. על הגולש למלא טופס ולפנות לארכיון (קישור) על מנת להזמין (בתשלום) סריקות.

 

  • אוסף התצלומים: כמעט כל התצלומים והנגטיבים נסרקו. האתר מציג צלמיות של רוב הסריקות. על הגולש לפנות לארכיון בדוא"ל על מנת להזמין (בתשלום) העתק סרוק.

 

  • האוספים הגראפיים: כל הכרזות והכרוזים נסרקו. האתר מציג צלמיות של רוב הסריקות. על הגולש לפנות לארכיון בדוא"ל על מנת להזמין (בתשלום) העתק סרוק.

 

  • אוסף המפות: כמעט כל המפות נסרקו. האתר מציג צלמיות של רוב הסריקות. על הגולש לפנות לארכיון בדוא"ל על מנת להזמין (בתשלום) העתק סרוק.

 

  • האוסף הקולי: כל האוסף עבר דיגיטציה. על הגולש לפנות לארכיון בדוא"ל על מנת להזמין (בתשלום) את עותק דיגיטלי של הקובץ.

 

  • האוסף המוזיאלי: פרטי האוסף לא צולמו. על הגולש לפנות לארכיון בדוא"ל בכל שאלה/בקשה לגבי האוסף.

 

  • אוסף המיקרופילם: לא עבר דיגיטציה כלל. על הגולש לפנות לארכיון בדוא"ל בכל הנוגע לאוסף.
 
 
איך עלי לצטט מקור שנמצא בארכיון הציוני?
כל משתמש חייב לציין בצורה ברורה ונאותה בפרסומיו את הארכיון הציוני המרכזי כמקור לתיעוד ששימש אותו על פי צורת הרישום הבאה: הארכיון הציוני המרכזי, סימול חטיבה/מספר תיק (למשל: הארכיון הציוני המרכזי, S25\12345). אפשר להוסיף גם את תיאור הפריט.
 
מהי "חטיבה"?
בארכיונאות המונח "חטיבה" מתייחס לכלל החומר שנוצר או נאסף ע"י גוף או אדם מסוים ושהועבר לארכיון לשמירה.
לדוגמא, כל התיקים, דברי פרסום וחומר אחר שנוצר על ידי המחלקה לעלייה של הסוכנות היהודית, מהווה חטיבה אחת.
כמו כן, כל החומר בארכיונו של מנחם אוסישקין מהווה חטיבה אחת. (יחד עם זאת מנחם אוסישקין עשוי גם להופיע בחטיבות רבות אחרות בהקשרים לגופים אחרים).
 
בארכיון הציוני כל חטיבה מקבלת סימול ייחודי. לדוגמא, הסימול של חטיבת החומר של המחלקה לעלייה של הסוכנות היהודית, הינו S6. סימול חטיבת החומר של מנחם אוסישקין הינו A24.