שאלות ותשובות - מקרקעין

 
איזה אוספים ארכיוניים אודות רכישת קרקעות שמורים בארכיון הציוני?
 
בין אוספי הארכיון הציוני ניתן למצוא חטיבות ארכיוניות שונות המתעדות ענייני רכישת קרקעות כבר מסוף המאה ה-19 ועד לאחר קום המדינה.
 
בתיקי ארכיון המשרד הראשי של חברת הכשרת היישוב (L18) ובארכיון חברת הכשרת היישוב, סניף תל אביב (L75), יש התכתבות ענפה עם רוכשים פרטיים ואגודות מחו"ל שקנו קרקעות באזורים שונים בארץ, בעיקר בשנות ה- 20 וה-30, ורשימות שונות של קונים.
 
בארכיון חברת יק"א/פיק"א (J15) יש תיעוד רב אודות התיישבות ורכישת אדמות במושבות הגליל ויהודה מיסודן של הברון רוטשילד למן העלייה הראשונה ואילך (1882-1899), בהמשך באמצעות חברת יק"א (1900-1924) ולאחריה באמצעות חברת פיק"א מאמצע שנות ה-20 עד שנות
ה-50. כמו כן יש בארכיון זה מאות רבות של חוזים אישיים של מתיישבים ואלפי מפות ותוכניות של המושבות והיישובים.
 
בארכיון קהיליית ציון אמריקאית, ניו יורק (L65) ובארכיון קהיליית ציון אמריקאית תל אביב (J110).
נמצא תיעוד רב אודות קניית אדמות ורשימות של קונים, בין היתר, בבלפוריה, עפולה , רמת ישי, קרית אתא ועוד בשנות ה-20.
 
מלבד חטיבות גדולות אלה שמורים בארכיון הציוני ארכיונים רלוונטיים נוספים שעניינם במקרקעין: ארכיון חברת "גאולה" (J85); ארכיון חברת "משק" ברלין, ירושלים ותל אביב; ארכיון חברת "הכשרת מפרץ חיפה" (J104) ועוד.
 
בארכיון הלשכה הראשית של קרן קימת לישראל (KKL5) ובארכיון משרד הגליל בטבריה של קק"ל
(KKL9) ניתן למצוא תיקי התכתבות אודות מסירת אדמה עפ"י שם המקום. בתיקים אלה עשויים להופיע שמות של חוכרים.
 
 
לרוב החטיבות העוסקות במקרקעין נלוות מפות ותוכניות אשר נמצאו מצורפות להתכתבות בתיק ו/או נמצאות כחטיבה עצמאית של מפות. ראה בדף חטיבות ואוספי מפות
ניתן לעיתים להסתייע במאגר המפות לצורך ביסוס מידע אודות רכישה אם צויין שם בעל הקרקע על גבי מפת גוש וכיו"ב.
 
האם ניתן לאתר עסקת מקרקעין לפי שם הרוכש בלבד?
 
מלבד התיקים האישיים הרשומים ע"ש רוכש זה או אחר בחטיבות הרלוונטיות, הכוללים לעיתים גם חוזה או הסכם,  ניתן לאתר עסקת מקרקעין אם ידועה החברה הציבורית שבאמצעותה בוצעה הרכישה (כמו – חברת הכשרת היישוב, חברת "משק" וכיו"ב), מקום הרכישה (אזור או יישוב) ותקופת השנים. באופן זה רשום ומקוטלג החומר הארכיוני העוסק בנדון.  
 
המידע על הימצאות תיקים אישיים של רוכשים בחטיבה ארכיונית רלוונטית, מופיע באתר, ברשימת תיקי החטיבה במידה והסתיים הטיפול באותה חטיבה. הבקשה לעיין בסוג זה של חומר אישי, הסגור לעיון בשל צנעת הפרט, כרוך בביקור אישי בארכיון הציוני, בהצגת תעודה מזהה ותעודות נוספות עפ"י דרישה ובמילוי טופס מיוחד של בקשה לעיון בתיק אישי.
 
יש לתאם את מועד הביקור בארכיון עם ראש מדור הארכיונים המוסדיים.