שאלות ותשובות - תצלומים

 

1. אני מחפש תמונות של בני משפחתי שעלו לארץ. האם אוכל למצוא תמונות אצלכם?

 אפשר למצוא תצלומים רבים של עולים, באניות, בנמלים ובתהליכי קליטה שונים. לעתים נדירות בלבד ידועים שמות העולים, ובדרך כלל מופיעות קבוצות של אנשים, וקשה לזהות אדם בודד.

 
2. אני מעוניין לפרסם בספר/בסרט/בתערוכה/באתר אינטרנט תצלום מהאוספים שלכם. כיצד עושים זאת?
עקרונית, מי שמעוניין להשתמש באוסף התצלומים לפרסום צריך למלא טופס מיוחד. לתשומת לבך, יש לשלם על הפרסום בין אם יפורסם התצלום ובין אם לאו. מאחר שרוב החומר נסרק ברזולוציות נמוכות, אנו נוהגים להעביר כל בקשה לפרסום לסריקה מחודשת בהתאם לרזולוציה והגודל הסופי המבוקשים. תשלום לארכיון על השימוש בתצלום ותשלום לצלם על הסריקה המחודשת ייעשו בשני תשלומים נפרדים באמצעות מדור התצלומים של הארכיון. המשתמש בתצלום מאוסף התצלומים של הארכיון לפרסום ישלם על כל שימוש חדש. לקבלת פרטים נוספים יש לפנות למדור התצלומים: cza@wzo​.org.il​
 
3. מצאתי תצלומים מאוסף התצלומים של הארכיון הציוני באתר האינטרנט של אוניברסיטת הרווארד. כיצד אני יכול לקבל פרטים נוספים או להשתמש בו לפרסום?
אין התאמה בין מספרי התצלומים, המופיעים באתר של הרווארד לבין מספרי התצלומים בארכיון הציוני. כדי לאתר תצלום מסוים יש לבצע חיפוש מחודש באתר הארכיון הציוני. לשאלות נוספות יש לפנות למדור התצלומים:  cza@wzo​.org.il​​
 
4. אני מעוניין לראות תצלומים של מבנים ביישוב מסוים. האם אוכל למצוא תצלומים כאלה באוספי הארכיון הציוני?
בדרך כלל יש לחפש על פי שם היישוב. לעתים רחוקות אפשר לאתר תצלומים על פי שם הרחוב או על פי שם המבנה, ואלה צולמו בעיקר בערים הגדולות בישראל.
 
5. האם לארכיון הציוני יש זכויות יוצרים על כל התצלומים השמורים באוספיו?
רק על אוסף אחד, אוסף שירות האינפורמציה, שסימולו PHIS, אין לארכיון זכויות יוצרים. הוא כולל, בין היתר, תצלומים של צלמים, שעודם בחיים. אם החוקר מעוניין בפרסום תצלום מאוסף זה, על אחריותו ליצור קשר עם בעל הזכויות.
 
6. באיזה שפה מקוטלג החומר?
אוסף התצלומים נרשם ברובו הגדול בעברית. לעתים רחוקות אפשר למצוא תיאורים באנגלית.
 
 
7. לעתים חוזרות אותן תמונות על עצמן עם סימול שונה. מדוע?
אוסף התצלומים נסרק במספר שלבים. בתחילת תהליך הסריקה סרק הארכיון את אוסף ההדפסים (PH), ובהמשך נסרקו אוספי הנגטיבים (N). האוספים המלאים יותר הם אוספי הנגטיבים, ובדרך כלל איכותם טובה יותר. ייתכן מצב, שבו נסרקו בתחילה ההדפסים של אותן תמונות, ומאוחר יותר נסרקו הנגטיבים שלהן, ולכן התמונה תופיע פעמיים עם סימול שונה.

​ ​