תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e158015851d</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>MM\128\2</object_name><r_content_size>4449174</r_content_size><description>תל אביב. "התפתחות תל אביב בדיאגרמות". מפת שלבי התפתחות תל אביב. הבחנה על פי מקרא צבעוני בין תל אביב בראשית הוסדה, תל אביב בפרוץ מלחמת העולם הראשונה, תל אביב בהנתן חוקת המועצה, לבין תל אביב כיום (1924). בחלון בהקטנה: תל אביב וסביבותיה.</description><date_of_appearance>1909</date_of_appearance><original_number></original_number><unit_type1>מפה פרושה</unit_type1><date_of_last_update>1924</date_of_last_update><district>תל אביב</district><sub_district>תל אביב יפו</sub_district><surveyor></surveyor><planner></planner><length>34</length><width>28</width><publisher>עיריית תל אביב-יפו</publisher><map_type>מפה מצוירת</map_type><from_scale>1:</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments>צבעונית.</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>