תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15804d4aa1</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>S125M\2104\20</object_name><r_content_size>9966210</r_content_size><description>משמר הנגב. סכרים, סימון גבולות ביצוע סוללות ההגנה, חלקות.</description><date_of_appearance>1968</date_of_appearance><original_number>74/2/11</original_number><unit_type1>גליל מפות</unit_type1><date_of_last_update>0</date_of_last_update><district>דרום</district><sub_district>באר שבע</sub_district><surveyor></surveyor><planner></planner><length>150</length><width>92</width><publisher>המחלקה להתיישבות חקלאית, הסוכנות היהודית</publisher><map_type>מפת סימון</map_type><from_scale>1:1000</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments></comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>