תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15804e003b</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>S129M\5752</object_name><r_content_size>4081508</r_content_size><description>כפר זיתים. תוכנית לקו מים מחבר לחלקות בשטחי "מעברה" בסמוך לישוב. סימון תוואי קווי מים, חלקות ומספריהן</description><date_of_appearance>1985</date_of_appearance><original_number>0990 05 11</original_number><unit_type1>מפה תלויה</unit_type1><date_of_last_update>1986</date_of_last_update><district>צפון</district><sub_district>כנרת</sub_district><surveyor>נפתלוביץ ש.</surveyor><planner>המחלקה להתיישבות - חבל הצפון</planner><length>70</length><width>74</width><publisher></publisher><map_type>תוכנית אספקת מים</map_type><from_scale>1:2,500</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments></comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>