תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15805d9afc</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>A175M\20\17</object_name><r_content_size>5695387</r_content_size><description>ירושלים. האוניברסיטה העברית והדסה הר הצופים. תכנית בניין מפורטת. סימון קווי הבניין והדרכים על גבי מפת מדידה טופוגרפית. גיליון 2 מתוך 5</description><date_of_appearance>1945</date_of_appearance><original_number>20.17</original_number><unit_type1>מפה מגולגלת</unit_type1><date_of_last_update>0</date_of_last_update><district>ירושלים</district><sub_district>ירושלים</sub_district><surveyor></surveyor><planner>קאופמן ריכארד</planner><length>108</length><width>170</width><publisher></publisher><map_type>תכנון עירוני</map_type><from_scale></from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments>שרטוט בעט וצבע על העתק שמש על הבד. עותק נוסף העתק שמש</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>