תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15805d9c6d</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>A175M\62\20</object_name><r_content_size>5448339</r_content_size><description>מולדת. בני ברית. מפת תכנון הישוב על אדמות טיבה. על מפה טופוגרפית</description><date_of_appearance>0</date_of_appearance><original_number>62/20</original_number><unit_type1>מפה מגולגלת</unit_type1><date_of_last_update>0</date_of_last_update><district>צפון</district><sub_district>יזרעאל</sub_district><surveyor></surveyor><planner>קאופמן ריכארד</planner><length>101</length><width>176</width><publisher></publisher><map_type>תכנון ישוב</map_type><from_scale>1:1,000</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments>העתק שמש עם שנויים בעפרון .</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>