תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15805d9c7f</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>A175M\67\4</object_name><r_content_size>3882456</r_content_size><description>קבוצת הדסה - גזר. בין הכפר אל קובב ורמלה. תוכנית הישוב על מפה טופוגרפית. מקרא של כל המבנים הממוספרים</description><date_of_appearance>1945</date_of_appearance><original_number>67/4</original_number><unit_type1>מפה מגולגלת</unit_type1><date_of_last_update>0</date_of_last_update><district>מרכז</district><sub_district>רמלה</sub_district><surveyor></surveyor><planner>קאופמן ריכארד</planner><length>80</length><width>198</width><publisher></publisher><map_type>תכנון ישוב</map_type><from_scale>1:1,000</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments>שרטוט על הבד.</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>