תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15805dec29</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KKL5\22303-1m</object_name><r_content_size>2361525</r_content_size><description>כפר "שגב" בנפת עכו והצעה לאיתור בית ההגנה, 4 מפות.</description><date_of_appearance>0</date_of_appearance><original_number></original_number><unit_type1>מעטפת מפות</unit_type1><date_of_last_update>0</date_of_last_update><district></district><sub_district></sub_district><surveyor></surveyor><planner></planner><length>0</length><width>0</width><publisher>קרן קימת לישראל</publisher><map_type></map_type><from_scale>1:</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments></comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>