תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15805e84c5</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>L18\3663-1m</object_name><r_content_size>4716010</r_content_size><description>הקישון. חלולה לחלקות באדמת חברת הכשרת היישוב</description><date_of_appearance>0</date_of_appearance><original_number></original_number><unit_type1>מפה פרושה</unit_type1><date_of_last_update>0</date_of_last_update><district> צפון</district><sub_district>יזרעאל</sub_district><surveyor></surveyor><planner>ללא שם</planner><length>39</length><width>48</width><publisher>חברת הכשרת הישוב</publisher><map_type>חלוקה לחלקות</map_type><from_scale>1:1250</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments>העתק שמש צבוע</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>