תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15805e84c6</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>L18\3663-2m</object_name><r_content_size>4184271</r_content_size><description>מזרח חיפה. חוסה. תוכנית בניין ערים עם סימון חלקות ע"ש [?] מרגולין וחברת הכשרת היישוב</description><date_of_appearance>0</date_of_appearance><original_number></original_number><unit_type1>מפה פרושה</unit_type1><date_of_last_update>0</date_of_last_update><district>חיפה</district><sub_district>חיפה</sub_district><surveyor>לב יעקב</surveyor><planner>חתימה לא ברורה</planner><length>46</length><width>36</width><publisher>חברת הכשרת הישוב</publisher><map_type>חלוקה לחלקות</map_type><from_scale>1:1000</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments>העתק שמש</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>