תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15805e872a</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>true</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>A402\672-13m</object_name><r_content_size>5233341</r_content_size><description>טייבה (בני ברית). מפת מדידה של שטח הכפר וחלוקה לחלקות. קטע צפוני. ע"ג המפה תוספת פרטים בכתב יד וחתימות. בערבית. (ראה המשך קטע דרומי במפה מס' 14)</description><date_of_appearance>0</date_of_appearance><original_number></original_number><unit_type1>מפה פרושה</unit_type1><date_of_last_update>0</date_of_last_update><district></district><sub_district>יזרעאל</sub_district><surveyor></surveyor><planner>ליפשיץ זלמן</planner><length>73</length><width>94</width><publisher></publisher><map_type>מפת מדידה</map_type><from_scale>1:5,000</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments>העתק שמש</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>