תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15805e9e3c</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>J15M\802</object_name><r_content_size>4007280</r_content_size><description>עתלית. תוכנית מדידה של אדמות קבוצת מתיישבי עתלית ב' (Atlit B). חלוקה לחלקות וציון מספריהן. בטבלה מס' כל חלקה ציון גודל שטחה ושם הבעלים</description><date_of_appearance>0</date_of_appearance><original_number></original_number><unit_type1>מפה פרושה</unit_type1><date_of_last_update>0</date_of_last_update><district>חיפה</district><sub_district>חדרה</sub_district><surveyor></surveyor><planner></planner><length>80</length><width>69</width><publisher>פיק"א</publisher><map_type>חלוקה לחלקות</map_type><from_scale>1:5,000</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments>שרטוט על נייר עבה</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>