תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15805eafb7</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KL5M\6935</object_name><r_content_size>2203102</r_content_size><description>ירושלים. מפת סימון השכונות היהודיות מלפני 1914, אחרי 1918 ואדמות חברת הכשרת היישוב עליהן הוקמו שכונות חדשות. על רקע מפה כללית של ירושלים. תצלום מוקטן של המפה</description><date_of_appearance>1925</date_of_appearance><original_number>80</original_number><unit_type1>תצלום מפה</unit_type1><date_of_last_update>0</date_of_last_update><district>יהודה ושומרון</district><sub_district>ירושלים</sub_district><surveyor></surveyor><planner>חברת הכשרת הישוב</planner><length>24</length><width>22</width><publisher>קרן קימת לישראל</publisher><map_type>מפת סקר</map_type><from_scale></from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments>תצלום מוקטן בשחור / לבן</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>